Koolitus "Andmeteadus on popp" esitlused ning koodimärkmikuid, mida on võimalik kasutada muutmata kujul, laadides need oma Google Colaboratory keskkonda.

Kui kasutada enda poolt soovitud arenduskeskkonda, mis võimaldab Jupyter Notebook formaadi avamist, tuleb meeles pidada, et tuleb installida märkmikus kasutatud programmeerimisteegid.


Esimene koolitus

Mis on andmeteadus, masinõpe ja tehisintellekt

Läbi analoogiate tutvustakse osalejatele andmeteaduse, masinõppe ja tehisintellekti olemust ja omavahelisi seoseid. Osalejad saavad teada, kuidas erineb masinõpe programmeerimisest. Tutvustatakse masinõppe kolme põhiliiki (juhendatud õpe, juhendamata õpe ja stiimulõpe).

 


Teine koolitus

Andmete ettevalmistamine ja töötlemine programmeerimiskeeles Python

Tutvustatakse andmeteaduse tööriistu Python, R ja Google Colaboratory, õpetatakse Python’i põhialuseid ning andmeteadlaste hulgas populaarseid programmeerimisteeke. Samuti tehakse läbi praktiline näide andmete ettevalmistamisest Python’ga.

Koolituse Jupyter Notebook failid:


Kolmas koolitus

Andmete visualiseerimine ja veebirakenduste loomine

Osalejad õpivad andmete visualiseerimise põhimõtteid ning tehakse läbi praktilised näited interaktiivsete graafikute ja lihtsamate veebirakenduste loomisest.

Andmeteaduse projektide juhtimine

Õpetatakse andmeteaduse projektide põhilisi samme ning vigade vältimist.

Neljas koolitus

Prognoosimine ja mustrite leidmine andmetest

Osalejad saavad teadmised andmete kogumisest ja ettevalmistamisest ning tehakse läbi praktilised näited prognoosimudelite ehitamisest.


Viies koolitus

Masinnägemine ja tekstitöötlus

Õpetatakse masinnägemise ja tekstitöötluse kasutuslugusid ning tehakse üheskoos läbi praktilised näited.Kuues koolitus

Otsustusprotsessi toetamine ja automatiseerimine

Osalejad õpivad optimeerimist ja stiimulõpet ehk kuidas panna masin iseseisvalt otsuseid tegema.