Skip to main content

Mis on andmeteadus, masinõpe ja tehisintellekt

Läbi analoogiate tutvustakse osalejatele andmeteaduse, masinõppe ja tehisintellekti olemust ja omavahelisi seoseid. Osalejad saavad teada, kuidas erineb masinõpe programmeerimisest. Tutvustatakse masinõppe kolme põhiliiki (juhendatud õpe, juhendamata õpe ja stiimulõpe).

1. Andmeteadus, masinõpe ja tehisintellekt (4).pdf

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.