Skip to main content

Asutuse lisamine RIHA-sse

Oma asutuse sidumiseks RIHA protsessiga (kui asutust RIHA-s veel ei ole) tuleb täita taotlus RIHA kirjeldaja määramiseks, see digiallkirjastada asutuse allkirjaõiguslikul isikul ning saata RIA kasutajatoele aadressile help@ria.ee.

Loe siit, mida saab kirjeldaja RIHAs teha ning kuidas lisada uusi kirjeldajaid või muuta nende andmeid.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.