Skip to main content

Automaatsed teavitused hindajate tagasiside plokist

Hoidmaks nii infosüsteemi omanikke, kirjeldajaid kui ka hindajaid operatiivselt kursis infosüsteemide kohta algatatud arutelude ja kommentaaride osas, saadab RIHA uute arutelude ja kommentaaride lisamisel e-kirjana välja mitmeid automaatseid teavitusi.

  • Kui infosüsteemi kirjeldaja küsib RIHA hindajatelt tagasisidet, avades sellega uue arutelu, saadetakse sellest teavitus kõigile RIHA hindajatele ja RIHA-s olevatele infosüsteemi kontaktidele.
  • Kui infosüsteemi lisatakse hindajate poolt uus arutelu, saadetakse selle kohta teavitus kõigile selle infosüsteemi RIHA-s olevatele kontaktidele.
  • Kui mõne arutelu alla lisatakse uusi kommentaare, siis saavad automaatse teavituse kõik infosüsteemi kontaktisikud ning RIA hindaja, kui ta on selles arutelus osalenud. Arutelude sisuga saavad tutvuda ja neile RIHAs vastata vaid kirjeldajad ja hindajad.

E-kirjana saadetavas teavituses on kirjas viide infosüsteemile ja konkreetsele arutelule, mille peal klikkides pääseb hindaja kohe otse vastava arutelu juurde (näiteks, et näha varasemaid kommentaare).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.