Hindajate tagasiside plokk koondab endas infosüsteemi aktiivsete ja juba lahendatud probleemide kirjeldusi. Kõik riigi infosüsteemi kuuluvad süsteemid peavad läbima enne asutamist, kasutusele võttu, andmekoosseisu muutmist või lõpetamist kooskõlastamise, et kontrollida nende vastavust kehtivatele nõuetele. Ka nende infosüsteemide puhul, mis kooskõlastamisele ei kuulu vaid ainult registreeritakse, kontrollib registreerija nõuetele vastavust. Hindamise käigus vaatavad erinevad asutused infosüsteemi kohta RIHA-sse esitatud andmed üle ning juhul, kui esineb puudujääke nõuetele vastavuses, kirjeldatakse hindajate poolt tuvastatud ja lahendamist vajavad probleemid tagasiside plokis. Sealsamas saab infosüsteemi omanik esitada ka omapoolsed selgitused ja täpsustused. Hindajad kasutavad vajadusel taustinfot ka muudest allikatest, samuti võivad hindajad küsida täpsustavaid andmeid või dokumente e-kirja teel (näiteks avaldamispiiranguga dokumendid, ISKE rakendamisega seonduvad täpsustused jms).

Infosüsteemi kasutamine on kooskõlastatud, kui selle infosüsteemi suletud arutelude all on teema pealkirjaga „Infosüsteemil puudub kasutusele võtmise kooskõlastus“, mille tüübiks on Infosüsteemi kasutusele võtmine ning selle viimaseks kommentaariks enne sulgemist on kirjutatud, et infosüsteem on kooskõlastatud.

Arutelude pealkirjad on nähtavad kõigile RIHA kasutajatele (ka neile, kes ei ole sisse loginud), arutelude sisu on nähtav ainult infosüsteemi kirjeldaja või hindaja õigusi omavatele kasutajatele.  Kui olete infosüsteemi kontaktisik ja RIHAsse sisenenud ning arutelude sisu ei näe, siis pöörduge kasutajaõiguste saamiseks oma asutuse RIHA kirjeldajate poole (vt lisaks https://abi.ria.ee/riha/kirjeldamine/asutuse-kirjeldajate-riha-sse-lisamine-ja-eemaldamine).

Infosüsteemile kooskõlastust taotleda on mõistlik siis, kui infosüsteemi kirjelduses on vajalikud andmed kajastatud (sh andmekoosseis, olemasolev dokumentatsioon, õigusaktid jms).

Täpsemalt on info vahetamist hindajate ja infosüsteemi omaniku vahel käsitletud kooskõlastamise juhendis.