Kontaktide plokis esitatakse infosüsteemi haldavate ja/või arendavate kontaktisikute nimed ja e-posti aadressid, mille kaudu on vajadusel võimalik täpsemaid küsimusi esitada. Infosüsteemi kontaktid on nähtavad vaid sisselogitud kasutajatele.

Infosüsteemi kontaktide lisamine ja muutmine

Infovahetus infosüsteemi hindajatega toimub enamasti Hindajate tagasiside plokis olevate arutelude kaudu, samas võivad hindajad vajadusel pöörduda täpsustavate küsimustega infosüsteemi kontaktisiku(te) poole ka RIHA väliselt.

Oluline on panna tähele, et kui hindajad algatavad Hindajate tagasiside blokis uue arutelu (esitavad järelepärimise), siis selle kohta läheb e-posti teel automaatne teavitus infosüsteemi kontaktideks märgitutele, kellel aga ei pruugi olla kirjeldaja õigust. Siit tulenevalt oleks mõistlik märkida infosüsteemi kontaktina kindlasti ka keegi kirjeldaja õigusega isik.