Skip to main content

Infosüsteemi kooskõlastamine

Arutelu, millega algatati kooskõlastuse küsimine, saab sulgeda ainult RIA hindaja, andes pärast 20 tööpäeva möödumist lõpliku otsuse kas infosüsteem kooskõlastati või mitte.

  • Kui kõik hindajad on andnud hinnangu küsimise arutelus positiivse hinnangu, siis lisab RIA hindaja otsuse, et infosüsteem on kooskõlastatud ja sulgeb antud arutelu. Sellega loetakse infosüsteem kooskõlastatuks.
  • 20 tööpäeva pärast kooskõlastuse küsimist sulgeb RIA hindaja kooskõlastuse küsimise arutelu. Kui vähemalt üks lisatud otsustest kooskõlastuse küsimise arutelus on mittekooskõlastamine või läbi vaatamata jätmine puuduliku dokumentatsiooni tõttu, siis lisab RIA hindaja lisab samasse arutellu mittekooskõlastava lõppotsuse ning sulgeb selle arutelu. Sellega loetakse infosüsteem mittekooskõlastatuks. Puuduse kohta algatatud arutelud jäävad avatuks (aktiivseks) kuni puudus on kõrvaldatud.

Kui infosüsteem ei saanud kooskõlastust, siis jäävad aktuaalsed probleemid aruteludena aktiivseteks. Vajadusel saab infosüsteemi kirjeldaja küsida samas arutelus hindajalt täpsustavaid küsimusi, et seejärel leida tõstatatud probleemile lahendus ning teha vastavad muudatused kas RIHA-s olevas kirjelduses, õiguslikes dokumentides või infosüsteemis endas. Kui probleem on lahendatud, siis tuleb vastava probleemi arutelusse lisada kommentaar, kuidas probleemi lahendati ja märkida arutelu lahendatuks. Pärast kõigi aktiivsete probleemide lahendamist saate infosüsteemi uuesti kooskõlastamisele esitada.

Infosüsteemi kooskõlastamise protsessi kirjeldab ka järgmine joonis.

NB! Ärge esitage infosüsteemi uuesti kooskõlastamisele, kui eelnevad puudused ei ole parandatud!

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.