Skip to main content

Infosüsteemide otsing RIHA kasutajaliidese kaudu

RIHA kasutajaliideses saab kataloogi kasutamiseks valida kas

1

menüüribalt RIHA kataloog või

2

kasutajaliidese avalehelt RIHA kataloogi sirvimise plokist nupp Alustan.

Mõlemal juhul avaneb RIHA-s kirjeldatud infosüsteemide loetelu, mis esialgu on järjestatud muutmise kuupäeva järgi kahanevalt (viimati muudetud infosüsteemid eespool).

1

Avanenud infosüsteemide loetelus saab klõpsata infosüsteemi nimel või lühinimel, misjärel avaneb infosüsteemi detailvaade, mille koosseis sõltub sellest, kas kasutaja on süsteemi sisse loginud või mitte. Sisseloginud kasutaja puhul sõltub avanev detailvaade veel kasutaja õigustest (autenditud kasutaja, kirjeldaja, hindaja).

2

Korraga näidatakse ühel lehel kuni 20 kirjet, kui aga tulemusi on rohkem, siis saab nimekirja lõpus oleva numeratsiooni abil liikuda järgmistele või eelmistele lehekülgedele.

3

Klõpsates veeru pealkirjal, sorteeritakse väljastatud nimekiri vastava veeru järgi esimesel klõpsamisel kasvavasse ning teisel klõpsamisel kahanevasse järjekorda. 

4

Kuna RIHA kataloogis on hetkel kirjeldatud üle 2600 infosüsteemi, siis on tähtis osata kasutada ka otsingusüsteemi. Infosüsteeme on võimalik otsida üldotsingu või detailse otsingu kaudu.

5

Otsingukoha valik – kas teostada otsingut infosüsteemide kirjeldustest või andmeobjektidest.

Üldotsingu teostamiseks tuleb otsitav fraas sisestada infosüsteemide loetelu päises (või menüüribal) olevasse otsingu lahtrisse ning vajutada nupul Otsi (või klaviatuurilt klahvile Enter). Üldotsing otsib infosüsteemi kirjelduse kõigilt väljadelt: eesmärgi, märksõnade, omaniku nime ja registrikoodi, infosüsteemi nime ja lühinime, staatuse ja avaliku veebilehe väljadelt, lisaks otsitakse ka infosüsteemi andmete plokis asuvatest põhiandmete objektidest ja dokumentide nimedest, tehnilise kirjelduse plokis asuvate dokumentide nimedest ja URL-idest ning õigusaktide plokis asuvate õigusaktide nimedest ja veebilinkidest.

Detailse otsingu teostamiseks tuleb esmalt avada detailse otsingu plokk, klõpsates üldotsingu välja juures linki Täpsusta otsingut. Seejärel avanenud vormil saate juba täpsustada otsingu kriteeriumit, näiteks otsida infosüsteeme, mida on muudetud teatud ajavahemikus; otsida infosüsteeme mis on teatud staatusega jne. Erinevaid otsingukriteeriume on võimalik ka koos kasutada.

Otsingu tekstiväljadele võib kirjutada kas terve nime/märksõna või selle osa ning seejärel vajutada nupule Otsi (või klaviatuurilt klahvile Enter). Märksõna alusel otsing viiakse läbi ka siis, kui infosüsteemi detailvaates klõpsata infosüsteemi märksõnade loendis oleval märksõnal.

Otsingu kriteeriumid on nähtavad ka veebilehitseja aadressiribal URL-na, mis võimaldab otsingut jagada näiteks enda kolleegiga, kes saab lingile klõpsates sooritada kiirelt sama otsingu.

Otsimisel leitakse kõik tingimusele vastavad kirjed, milles otsitav nimi/märksõna või selle osa kas osaliselt või tervikuna sisaldus. Näiteks sisestades infosüsteemi omaniku otsinguväljale otsingusõnaks fraasi „maa“, kuvatakse nii need infosüsteemid, mille omanikuks on Maa-ametMaaeluministeerium jne.

Otsingut on võimalik kitsendada ka metasümboliga ’%’.

  • Näiteks pannes infosüsteemi omaniku otsingulahtrisse otsitavaks fraasiks „tallinn“, saame vasteks ligikaudu 140 rida, sh Tallinna Linnakantselei, Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet, Tallinna Linnaplaneerimise Amet jne.
  • Pannes otsitavaks fraasiks „tallinna% amet“, saame vasteid ca 10 rida ning ainult ühe asutuse kohta – Tallinna Linnaplaneerimise Amet.
  • Pannes otsitavaks fraasiks „tallinna %amet“, saame vasteid ca 40 rida, sh Tallinna Haridusamet, aga ka Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

Mitmesõnalise otsingufraasi puhul leitakse niisugused kirjed, kus infosüsteemi omaniku nimes sisalduvad nimetatud sõnad esitatud kombinatsioonis teineteise järel. Metasümboli ’%’ kasutamine annab aga võimaluse saada otsingu tulemisse ka niisuguseid kirjeid, kus kirjapandud otsisõnale eelneb või järgneb veel mingeid sümboleid.

Otsingu kriteerium võib olla ka keerulisem, sisaldades samaaegselt kitsendust näiteks infosüsteemi omaniku nime ja ka infosüsteemi enda nime ja/või infosüsteemi märksõna osas.

  • Pannes otsingus infosüsteemi omaniku nimeks „transpordiamet“, saame vasteks ca 27 rida Transpordiameti erinevate infosüsteemide kohta.
  • Jättes otsingus infosüsteemi omaniku nime märkimata ja pannes infosüsteemi nime lahtrisse „liiklus“, saame ca 7 rida infosüsteeme, mille nimes sisaldub otsitud fraas, nende hulgas on lisaks Transpordiameti süsteemidele ka Majandus- ja kommunikatsiooni­ministeeriumi, Tallinna Transpordiameti ning Eesti Liikluskindlustuse Fondi infosüsteeme.
  • Märkides aga infosüsteemi omaniku nimeks „transpordiamet“ ning infosüsteemi nime lahtrisse „liiklus“, saame vasteks need infosüsteemid, mille omanikuks on Transpordiamet ning Tallinna Transpordiamet ja mille nimes sisaldub sõna „liiklus“.

Filtri tühistamiseks ja taas kõigi kirjete kuvamiseks tuleb avada detailne otsing ja seal vajutada nupul Tühjenda.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.