Kui teiega ei ole veel ühtegi asutust seotud, siis ei oma te õigust uusi infosüsteeme kirjeldada ega olemasolevaid kirjeldusi muuta, küll aga näete infosüsteemide detailvaates infosüsteemiga seotud isikute kontaktandmeid (sisselogimata kasutaja neid ei näe).

Asutusel võib olla RIHAs mitu kirjeldajat ning üks isik võib olla kirjeldaja mitmes asutuses. Eraldi igale infosüsteemile kirjeldajat määrata pole võimalik.

Kirjeldajate vaatamine, lisamine ja muutmine
Kes on asutuses kirjeldajad?
 1. Olemasolev asutuse kirjeldaja vaatab RIHAst https://www.riha.ee/Minu/Organisatsioon
 2. Saatke küsimus RIA kasutajatoele [email protected]
Kirjeldaja lisamineOlemasolev asutuse kirjeldaja saadab uue kirjeldaja andmetega (ees- ja perenimi, isikukood, e-posti aadress) e-kirja RIA kasutajatoele [email protected]
Kirjeldaja eemaldamineOlemasolev asutuse kirjeldaja saadab eemaldatava kirjeldaja ees- ja perenime RIA kasutajatoele [email protected]
Kirjeldajad puuduvad (uus asutus / kõik kirjeldajad asutusest lahkunud)
 1. Täitke taotlus
 2. Paluge see digiallkirjastada asutuse allkirjaõiguslikul isikul
 3. Saatke e-postiga RIA kasutajatoele [email protected]

Kirjeldaja saab

 • lisada RIHA-sse uusi infosüsteeme
 • vaadata enda asutuse RIHA kirjeldajate nimekirja
 • muuta olemasolevate asutuse infosüsteemide kirjeldusi, sh kontaktisikuid (kirjeldaja näeb ka veel väärtustamata plokke ja välju)
 • vaadata enda asutuse infosüsteemide arutelude detailinfot
 • vaadata enda asutuse infosüsteemidega seotud aktiivsete arutelude nimekirja ja nendes aruteludes osaleda
 • sulgeda enda infosüsteemi puudutavaid aktiivseid arutelusid (välja arvatud enda poolt algatatud hinnangu küsimise arutelu – selle sulgeb hindamisotsuse tegemise järel RIA esindaja)