Pärast RIHA-sse sisselogimist kuvatav info, kui siseneja pole ühegi asutusega seotud

Kirjeldaja õigust mitteomavale kasutajale kuvatav info, kui avalehel tehakse valik 'Infosüsteemi haldamine'

Kui teiega ei ole veel ühtegi asutust seotud, siis ei oma te õigust uusi infosüsteeme kirjeldada ega olemasolevaid kirjeldusi muuta, küll aga näete infosüsteemide detailvaates infosüsteemiga seotud isikute kontaktandmeid (sisselogimata kasutaja neid ei näe).

Asutusel võib olla RIHAs mitu kirjeldajat ning üks isik võib olla kirjeldaja mitmes asutuses. Eraldi igale infosüsteemile kirjeldajat määrata pole võimalik.

Kirjeldajate lisamine ja muutmine
Kirjeldajad puuduvad (uus asutus / kõik kirjeldajad asutusest lahkunud)
 1. Täitke taotlus.
 2. Paluge see digiallkirjastada asutuse allkirjaõiguslikul isikul.
 3. Saatke e-postiga RIA kasutajatoele help@ria.ee.
Kirjeldaja lisamine

Olemasolev asutuse kirjeldaja saadab uue kirjeldaja andmetega (ees- ja perenimi, isikukood, e-posti aadress) e-kirja RIA kasutajatoele help@ria.ee.

Kirjeldaja eemaldamineOlemasolev asutuse kirjeldaja saadab eemaldatava kirjeldaja ees- ja perenime RIA kasutajatoele help@ria.ee.
Kes on asutuses kirjeldajad?
 1. Olemasolev asutuse kirjeldaja vaatab RIHAst https://www.riha.ee/Minu/Organisatsioon.
 2. Saatke küsimus RIA kasutajatoele help@ria.ee.

Kirjeldaja saab

 • lisada RIHA-sse uusi infosüsteeme
 • vaadata enda asutuse RIHA kirjeldajate nimekirja
 • muuta olemasolevate asutuse infosüsteemide kirjeldusi, sh kontaktisikuid (kirjeldaja näeb ka veel väärtustamata plokke ja välju)
 • vaadata enda asutuse infosüsteemide arutelude detailinfot
 • vaadata enda asutuse infosüsteemidega seotud aktiivsete arutelude nimekirja ja nendes aruteludes osaleda
 • sulgeda enda infosüsteemi puudutavaid aktiivseid arutelusid (välja arvatud enda poolt algatatud hinnangu küsimise arutelu – selle sulgeb hindamisotsuse tegemise järel RIA esindaja)