Infosüsteemide vahel on RIHAs võimalik lisada seoseid, et esitada infosüsteemi ülem- ja alamsüsteemid või näidata standardlahenduse kasutamist. Seose lisamisel tuleb esmalt valida seotav infosüsteem, sisestades seotava infosüsteemi lühinime lahtrisse otsitava süsteemi nime osa ning valides seejärel vajaliku infosüsteemi. Seejärel tuleb valida ka loodava seose tüüp (alam- või üleminfosüsteem, kasutatav standardlahendus või standardlahenduse kasutaja). Viimane seose tüüp on mõeldud eelkõige standardlahenduste omanikele, kes saavad nii näidata, millised infosüsteemid kasutavad nende standardlahendust. 

Standardlahenduse kasutamise registreerimisel (näiteks kasutades mõnd standardset dokumendihaldussüsteemi) tuleb plokis "Seosed süsteemidega" valida seose tüübiks „kasutatav standardlahendus“. Infosüsteemi väljale tuleb kirjutada standardlahenduse nimetus.

Kindlasti tuleb lisada kontaktisikud, teave infoturbemeetmete rakendamisestandmekogu pidamise põhimäärus, andmekogu kasutusele võtmise aeg ja staatus ning andmekoosseisÜldandmete plokis tuleb kirjeldada ka erisused, kui selliseid on (näiteks kasutatavate moodulite nimed, rakenduse versioon jms). Vajadusel tuleb täiendada või ajakohastada ka teisi andmeid, et kirjeldus oleks täielik ja tegelikkusele vastav. 

NB! Standardlahenduse kasutamise registreerimisel tuleks soovituslikult kasutada nuppu "Registreerin kasutajaks" (vt täpsemalt juhendist), sest vaid siis kopeeritakse osa dokumentatsiooni standardlahenduse juurest automaatselt.

Kui infosüsteem kasutab andmevahetuseks X-teed, siis tuleb selleks kasutatava(te) X-tee alamsüsteemi(de) kirjelduses X-tee iseteeninduses lisada seos RIHAs registreeritud infosüsteemiga.

Infosüsteemile seoste lisamine ja eemaldamine

Seoste lisamisel tuleb seose tüübiks tuleb valida kas alam- või üleminfosüsteem vastavalt sellele, kas seotav süsteem on kirjeldatava infosüsteemi jaoks alamsüsteem või ülemsüsteem. Mitmest alaminfosüsteemist koosneva infosüsteemi kirjeldamisel tuleb lisada ka seosed nende alaminfosüsteemidega. Alaminfosüsteemi kirjeldamisel tuleb lisada seos tema üleminfosüsteemiga. Seose lisamisel tekib mõlemale infosüsteemile link, millele kaudu saab liikuda otse seotud infosüsteemi detailvaatesse. Seose eemaldamisel kaob see link mõlema infosüsteemi kirjeldusest.

Registreerides RIHAs infosüsteemi, mis ei vaja kooskõlastamist (standardlahendusel põhinev infosüsteem, asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud X-teega liidestamata infosüsteem) ning lisades sellele asjakohase märksõna (nt. asutusesiseseks kasutamiseks) või seose kasutatava standardlahendusega, siis pärast kasutamise staatuse lisamist märgitakse selline infosüsteem automaatselt registreerituks.