Infosüsteemide vahel on RIHAs võimalik lisada seoseid, et esitada

  • infosüsteemi ülem- ja alamsüsteemid või

Näiteks maksukohustuslaste register (mkr) koondab Maksu- ja Tolliameti hallatavad rakendused, infotehnoloogilised süsteemid ja muud alamregistrid; mkr-i RIHAs oleva kirjelduse plokis 'Seosed süsteemidega' on alaminfosüsteemidena lisatud seosed mkr-i koosseisus olevate rakenduste ning alamregistritega.

  • näidata standardlahenduse kasutamist

Standardlahenduse kasutamise registreerimisel tuleks eelistada registreerimise alustamist konkreetse standardlahenduse kuvalt ning seal olevat nuppu "Registreerin kasutajaks" (vt täpsemalt juhendist), sest vaid siis kopeeritakse osa dokumentatsiooni standardlahenduse juurest automaatselt. Kui siiski kasutatakse plokki 'Seosed süsteemidega', tuleb valida seose tüübiks „kasutatav standardlahendus“ (seose tüüp 'standardlahenduse kasutaja' on mõeldud eelkõige standardlahenduste omanikele, kes saavad nii näidata, millised infosüsteemid kasutavad nende standardlahendust). Infosüsteemi väljale tuleb kirjutada kasutatava standardlahenduse nimetus.

Pärast standardlahendusega seose lisamist tuleb lisada kontaktisikud, teave infoturbemeetmete rakendamisestandmekogu pidamise põhimäärus, andmekogu kasutusele võtmise aeg ja staatus ning andmekoosseisÜldandmete plokis tuleb kirjeldada ka erisused, kui selliseid on (näiteks kasutatavate moodulite nimed, rakenduse versioon jms). Vajadusel tuleb täiendada või ajakohastada ka teisi andmeid, et kirjeldus oleks täielik ja tegelikkusele vastav. 

Seose lisamisel tuleb esmalt valida seotav infosüsteem, sisestades seotava infosüsteemi lühinime lahtrisse otsitava süsteemi nime osa ning valides seejärel vajaliku infosüsteemi. Seejärel tuleb valida ka loodava seose tüüp (alam- või üleminfosüsteem, kasutatav standardlahendus või standardlahenduse kasutaja). 

NB! Teiste infosüsteemide X-tee teenuste kasutamist selles plokis ei näidata. Andmevahetuseks kasutatavad X-tee alamsüsteemid registreeritakse X-tee iseteeninduskeskkonnas, kus tuleb X-tee alamsüsteemi kirjeldusse lisada seos RIHAs kirjeldatud andmekoguga, milles seda X-tee alamsüsteemi andmevahetuseks kasutatakse (vt näidet https://x-tee.ee/service-catalog/organizations/70001490/subsystems/lois).

Infosüsteemile seoste lisamine ja eemaldamine

Registreerides RIHAs infosüsteemi, mis ei vaja kooskõlastamist (standardlahendusel põhinev infosüsteem, asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud X-teega liidestamata infosüsteem) ning lisades sellele asjakohase märksõna (nt. asutusesiseseks kasutamiseks) või seose kasutatava standardlahendusega, siis pärast kasutamise staatuse lisamist märgitakse selline infosüsteem automaatselt registreerituks.