Õppevideo sisu

  • Klassifikaatori mõiste ja otstarve
  • Klassifikaatori kirjelduse koostamine Excelis
  • Excelis koostatud klassifikaatori viimine XML-kujule RIHAsse importimiseks
  • Klassifikaatori kirjeldamine RIHAs
  • Klassifikaatori esitamine kooskõlastamiseks
  • Kooskõlastamise menetlus. Menetluse kohta info vaatamine. 
  • Menetluse otsusest teavitamine

Materjalid