RIHA kasutamine (üldine)

Infosüsteemi / andmekogu kirjeldamine

Andmete koosseisu kirjeldamine

Infosüsteemi kooskõlastamine RIHAs

Dokumendihaldussüsteemi kirjeldamine (arendajale)

Klassifikaatori kehtestamine

Semantikajuhendid

RIHA kasutamine (üldine)