Skip to main content

Õigusaktid

Kuna andmete töötlemiseks peab olema õiguslik alus, siis tuleb infosüsteemi kirjeldamisel näidata ka infosüsteemi alusdokumendid, millel infosüsteem ja andmete töötlemine rajaneb.

Õigusaktide plokis näidatakse infosüsteemi loomise õiguslikud alused, lisades viidetena vastavad õigusaktid (põhimäärus või infosüsteemi asutamisel selle eelnõu, asjakohased seadused ja/või määrused) ja märkides ka õigusakti liigi. Õigusaktide nimekirjas peavad kajastuma andmekogu asutamise või muutmise alusdokumendid või nende eelnõud. Andmekoosseisu muutmisel on alusdokumendid reeglina eelnõu staatuses, kuid pärast alusdokumentide kehtestamist tuleb need ka RIHA-s uuendada. Alusdokumendi (sh eelnõu staatuses oleva) puudumisel ei ole võimalik andmekogu kooskõlastada tema elutsükli üheski etapis.

Vaata soovitusi andmekogude juhendist ja tutvu majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tähelepanekutega andmekogude põhimääruste kooskõlastamisel

Kui on tegemist niisuguse dokumendiga, millele ei ole võimalik viidet lisada (nt eelnõu), vaid on soov õigusakt siiski failina üles laadida, saab seda teha dokumentatsiooni plokis, valides dokumendi liigiks Õiguslik regulatsioon (vt lähemalt https://abi.ria.ee/riha/dokumentatsioon).


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.