Skip to main content

RIHA varamu

RIHA varamu toetab dokumendiliigi ning metaandmete andmekirjelduste (mida edastatakse dokumendivahetuskihi (DHX) kaudu) avaldamist ja hindamist.

Samuti leiab varamust mõned klassifikaatorid: RTK 2013v2, Nizza klassifikatsioon 11v2020 ja EHAK 2020v2. Asjakohaste arenduste valmimiseni saavad klassifikaatorite haldajad klassifikaatoreid varamusse lisada ja olemasolevaid uuenda meie kasutajatoe abiga (help@ria.ee), vt ka https://abi.ria.ee/riha/dokumentatsioon.

Dokumendiliigi andmekirjelduse koostamiseks ja dokumentide DHX-i kaudu edastamise ettevalmistamiseks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostanud juhise.

XML varadele seatud nõudeid hindavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi infoühiskonna teenuste arendamise osakond ja Rahvusarhiiv. Kooskõlastamise algatamiseks tuleb saata vajalikud failid e-postiga RIA kasutajatoele.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.