Skip to main content

RIHA versioon 7.4

28. jaanuar 2019

Mobiil-IDga autentimine

RIHAs võeti kasutusele autentimisteenus TARA. See tähendab, et lisaks ID-kaardile saab nüüd RIHAsse siseneda ka mobiil-IDga. Pärast edukat sisenemist antakse isikutele, kes pole RIHAs seotud ühegi asutusega, otseviide asjakohasele juhendile, mis selgitab mida tuleb teha selleks, et RIHAs kirjeldama hakata.

Kasutatavad klassifikaatorid ja turvaklass

Vanast RIHAst kanti üle infosüsteemis kasutatavate klassifikaatorite andmed: nimetus ja viide vanasse RIHAsse. Neid andmeid näidatakse infosüsteemi kirjelduses, jaotises “Dokumentatsioon”. Lühinimede põhjal kanti vanast RIHAst üle ka infosüsteemide (v. a X-tee alamsüsteemide) turvaklassid (KTS), kui infosüsteemi omanik polnud neid juba ise uuesti sisestanud.

Automaatkontroll hinnangu küsimisel

Infosüsteemile hinnangu küsimisel kontrollib RIHA sisestatud andmeid ja annab ülevaate, kas kooskõlastamiseks vajalikud väljad on täidetud ja millised puudused võivad kooskõlastamist takistada (nt kontaktisikud on lisamata).

Automaatkontroll hinnangu küsimisel

Failide ja viidete lisamise aeg

Infosüsteemide kirjelduses näidatakse nüüd ka failide ja viidete lisamise ning uuendamise kuupäeva. Nendel failidel ja viidetel, mis on üle toodud vanast RIHAst, näidatakse kuupäeva, mil RIHAs infosüsteemi kirjeldust esimest korda on muudetud.

Ülevaade aruteludest

Nüüdsest näeb infosüsteemi omanik asutuse infosüsteemide ülevaate juures ka nimekirja nende infosüsteemidega seotud aruteludest. Nimekirjas näidatakse peale infosüsteemi nime, lühinime ja arutelu pealkirja ka viimase kommentaari lisaja nime, asutust ning lisamise aega. Arutelusse kommentaari lisamiseks tuleb klikkida arutelu pealkirjal.

Otsing infosüsteemis töödeldavatest andmetest

Lisati andmeobjektide otsing, mis võimaldab otsida andmekoosseisude failidest. Otsing sooritatakse sellistest failidest, mis on csv-, xls- ning xlsx-vormingus. Tulemustes näidatakse infosüsteemi nime, lühinime ja omanikku ning andmekoosseisu sisaldava faili nime, millel klikkides saab faili alla laadida.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.