Skip to main content

RIHA versioon 7.5

11. märts 2019

Nüüd on taas lihtsasti võimalik registreerida RIHAs andmekogu, mille pidamiseks kasutad standardlahendust, mis on RIHAs juba registreeritud (nt dokumendiregistri pidamiseks kasutad mõnd standardset dokumendihaldussüsteemi). Kõige lihtsam on avada standardlahendusena registreeritud infosüsteem ning plokis “Seosed süsteemidega” klikkida nupul “Registreerin kasutajaks”.

Standardlahenduse kasutajaks registreerumisel tuleb Sul kirjeldada milliste erisustega standardset infosüsteemi kasutad (nt moodulite nimed, versioon jms).

Kui märgid selliselt registreeritavale andmekogule kasutamise staatuse, loetakse andmekogu RIHAs registreerituks. Standardlahenduselt automaatselt kõiki andmeid üle ei kanta. Lisada tuleb kindlasti kontaktisikud (kellelt nt hindajad saavad vajadusel küsida andmekogu kohta lisainfot), teave infoturbemeetmete rakendamisest, andmekogu pidamise põhimäärus ning staatus (asutamisel, kasutusel) ja vajadusel muuta ka teisi andmeid.

Ülevaade organisatsiooni RIHA kirjeldajatest

RIHA kirjeldajad saavad nüüd lisandunud vaatest Minu organisatsioon ülevaate oma organisatsiooni RIHA kirjeldajatest. Teisisõnu näeb kirjeldaja seal nimekirja nendest isikutest, kes tema organisatsioonist saavad lisada RIHAsse uusi infosüsteeme ja muuta juba RIHAs olevate infosüsteemide kirjeldusi. Kirjeldajate eemaldamiseks või lisamiseks tuleb saata e-kiri RIA kasutajatoele help@ria.ee. RIHA hindaja näeb nimekirjas ka neid isikuid, kes tema organisatsioonis saavad infosüsteemidele hinnanguid lisada.

Kooskõlastamist mitte nõudvate infosüsteemide registreerimine

Registreerides RIHAs infosüsteemi, mis ei vaja kooskõlastamist (X-tee alamsüsteem, standardlahendusel põhinev infosüsteem, asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud X-teega liidestamata infosüsteem) ning lisades sellele asjakohase märksõna (X-tee alamsüsteem või asutusesiseseks kasutamiseks) või seose kasutatava standardlahendusega, siis pärast kasutamise staatuse lisamist märgitakse selline infosüsteem registreerituks. Infosüsteemide omanikud hinnanguid neile küsida ei saa, kuid hindajad saavad hinnanguid lisada.

Andmeobjektide otsing on uuenenud

Andmekoosseisude failidest saab nüüd andmeobjekte otsida täpsemalt, piirates otsingut isikuandmete tunnuse, põhiinfosüsteemi, kommentaari jms järgi.

Hinnangu saamise tähtaja saabumine

Infosüsteemile hinnangu küsimise arutelus näidatakse nüüd ka kuupäeva, mis ajaks peab infosüsteemi omanik hindajatelt otsused saama. Hindaja näeb sama kuupäeva ka tema töölaual.

Dokumentide ja viidete liigid

Dokumendi ja viite lisamisel saab nüüd märkida ka selle liigi: arhitektuuridokument, andmekaitsealane mõjuhinnang, viide avaandmetele, kasutatav klassifikaator jne. Nii saab dokumentatsiooniga tutvuja või hindaja kiire ülevaate lisatud dokumentatsioonist. Endist viisi saab vajadusel dokumendile lisada ka juurdepääsupiirangu.

Parem ülevaade

Suuremate ekraanide kasutajad ei pea enam RIHA kataloogivaates parema ülevaate saamiseks tabeleid horisontaalselt kerima.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.