Skip to main content

RIHA versioon 7.6

3. detsember 2019

RIHA kasutamine on taas kiirem

Optimeerimise tulemusel on RIHA rakenduse kasutamine mitu korda kiirem kui varem.

Mugavam seoste lisamine

Infosüsteemi kirjeldamisel saab seose teise infosüsteemiga lisada nüüd hõlpsamini: sisestades otsinguväljale infosüsteemi täpse lühinimetuse, kuvatakse seda infosüsteemiga seose lisamiseks otsingutulemustes eespool. Täpse nimetuse sisestamisel on võimalik seos salvestada ka otsingutulemusi ootamata.

Ajakohastatud API kirjeldus

RIHA API on nüüd kirjeldatud Swagger OpenAPI v3.0.1 vormingus. Kirjeldus on leitav viitelt https://www.riha.ee/api-docs

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.