Skip to main content

RIHA versioon 7.7.4

11. jaanuar 2021

X-tee alamsüsteemid on RIHAst eemaldatud

Kuna X-tee alamsüsteemide kirjeldamine ja registreerimine toimub alates 2. septembrist 2020 X-tee iseteeninduses, siis RIHA kasutamisel segaduste vältimiseks eemaldasime RIHAst kõik X-tee alamsüsteemid. Kõik kuni X-tee iseteeninduse avamiseni RIHAs registreeritud X-tee alamsüsteemid koos kontaktisikutega ja seostega RIHAs registreeritud infosüsteemidega on juba varasemalt iseteeninduskeskkonda üle kantud.

Kõigilt eemaldatud X-tee alamsüsteemidega seotud organisatsioonidelt eemaldame ka RIHA kirjeldajad (isikud, kellel on organisatsiooni nimel võimalik RIHAsse infosüsteeme lisada ja muudatusi teha), v.a juhul, kui sellisel omanikul on RIHAs registreeritud ka mõni infosüsteem. Eemaldatavaid RIHA kirjeldaja õigusi uude keskkonda üle pole viidud, sest X-tee iseteeninduses on volituse saanud isikul rohkem õigusi.

Viited dokumentatsioonile suletud RIHA keskkonda on eemaldatud

Aasta lõpus sulgesime vana RIHA keskkonna ja seepärast oleme infosüsteemide kirjeldustest eemaldanud ka viited dokumentatsioonile suletud RIHA keskkonda.

Uus dokumendi liik infosüsteemi dokumentatsiooni plokis

Lisasime infosüsteemi dokumentatsiooni plokki uue dokumendi liigi, mis võimaldab arusaadaval kujul lisada RIHAsse õigusakte või nende eelnõusid ka failidena. Nii saab sellistele dokumentidele vajadusel seada ka juurdepääsupiirangu (dokumentidega saavad tutvuda infosüsteemi omanik ja RIHA hindajad).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.