Skip to main content

RIHA versioon 7.8

21. märts 2022

Muudatused standardlahenduse kasutamise registreerimisel

Nüüdsest saab kasutajaks registreeruda vaid sellistele standardlahendustele, mis on läbinud kasutuselevõtmise kooskõlastamise. Kasutamise registreermine toimub ainult standardlahenduse üldkirjelduse plokis asuva nupu abil (varasemalt sai standardlahenduse kasutamist näidata ka vaid seose lisamisega plokis Seosed süsteemidega).

Kõikidelt olemasolevatelt RIHAs registreeritud standardlahendustelt on eemaldatud märksõna standardlahendus. Selle asemel on standardlahenduse tunnus lisatud infosüsteemi json-kirjeldusse (vt nt https://www.riha.ee/api/v1/systems/llr kus standardlahenduse tunnuseks on standard_system: true). Infosüsteemide otsingut on täiendatud uue filtriga kõikide standardlahenduste leidmiseks.

Kõiki standardlahenduse kasutajaid näidatakse endistviisi standardlahenduse juures plokis Seosed süsteemidega (vt nt https://www.riha.ee/Systems/Vaata/amphora#seosed).

Muudatused infosüsteemi seoste kuvamisel

Infosüsteemi seoste plokis kuvatakse nüüd ka seotud süsteemi staatust RIHAs. Nii saab kohe, seotud süsteemi kirjeldust avamata, teabe sellest kas seotud süsteem on kasutusel või mitte. Seotud süsteemi kirjelduse saab aga nüüdsest avada ka veebilehitseja uuel vahelehel või aknas.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.