Skip to main content

Seosed süsteemidega

Infosüsteemide vahel on RIHAs võimalik lisada seoseid, et esitada infosüsteemi ülem- ja alamsüsteemid.

Näiteks maksukohustuslaste register (mkr) koondab Maksu- ja Tolliameti hallatavad rakendused, infotehnoloogilised süsteemid ja muud alamregistrid; mkr-i RIHAs oleva kirjelduse plokis 'Seosed süsteemidega' on alaminfosüsteemidena lisatud seosed mkr-i koosseisus olevate rakenduste ning alamregistritega.

Seose lisamisel tuleb esmalt valida seose tüüp (alam- või üleminfosüsteem) ja seejärel seotav infosüsteem, sisestades selle infosüsteemi lühinime lahtrisse otsitava süsteemi nime osa ning valides seejärel vajaliku infosüsteemi.

Seose eemaldamiseks tuleb klõpsata prügikasti-nupule.

NB! Teiste infosüsteemide X-tee teenuste kasutamist selles plokis ei näidata. Andmevahetuseks kasutatavad X-tee alamsüsteemid registreeritakse X-tee iseteeninduskeskkonnas, kus tuleb X-tee alamsüsteemi kirjeldusse lisada seos RIHAs kirjeldatud andmekoguga, milles seda X-tee alamsüsteemi andmevahetuseks kasutatakse (vt näidet https://x-tee.ee/service-catalog/organizations/70001490/subsystems/lois).
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.