Skip to main content

Täiendavad võimalused infosüsteemi kirjeldajatele

Kui RIHA-sse sisenenud kasutaja on seotud mõne RIHA-s oleva asutusega kirjeldaja õigustes, siis avanevad talle veel mõned täiendavad võimalused.

Valides RIHA avalehelt Infosüsteemi haldamise blokist nupu Alustan, tekib Minu infosüsteemide lehel alammenüü valikutega Minu infosüsteemid, Minu arutelud ning Minu organisatsioon.

Minu infosüsteemid alajaotuses on võimalik näha ja kirjeldada asutuse infosüsteeme ning alustada uue infosüsteemi kirjelduse lisamist.

Minu arutelud alajaotuses kuvatakse kasutajaga seotud asutuse infosüsteemide aktiivsed arutelud koos arutelu pealkirja, viimase kommentaari lisaja ning lisamise ajaga. Klõpsates infosüsteemi nimel või lühinimel, kuvatakse vastava infosüsteemi hindajate tagasiside blokk, klõpsates arutelu pealkirjal kuvatakse vastav arutelu koos võimalusega uue kommentaari sisestamiseks.

Minu organisatsioon alajaotuses kuvatakse kasutajaga seotud asutuse RIHA-s olevad kasutajad ning nende õigused.

Asutuse kirjeldaja näeb seal nimekirja nendest isikutest, kes tema organisatsioonist saavad lisada RIHA-sse uusi infosüsteeme ja muuta juba RIHA-s olevate infosüsteemide kirjeldusi. Kirjeldajate lisamiseks või eemaldamiseks tuleb saata e-kiri RIA kasutajatoele help@ria.ee.

RIHA hindaja näeb nimekirjas ka neid isikuid, kes tema organisatsioonist veel omavad RIHA-s hindaja rolli ning saavad infosüsteemidele hinnanguid lisada.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.