Skip to main content

Turvalisus

Turvalisuse plokis kirjeldatakse infosüsteemi turvameetmete rakendatus ning lisatakse viimase auditeerimise kuupäev ning saadud hinnang. NB! Auditeerimise info ei ole avalik, see on nähtav ainult infosüsteemi omanikule ja RIHA hindajatele.

Iinfosüsteemi turvameetmete rakendamise kirjeldamisel märgitakse rakendatav infoturbestandard. Näiteks Eesti infoturbestandardi rakendamisel tuleb "Rakendatud turvastandardi" juures teha valik "muu" ning seejärel märkida E-ITS ning kaitsetarbe väärtus (nt E-ITS, kaitsetarve normaalne). 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.