Skip to main content

KKK

Siit saab vastuseid RIHAKEsega seotud korduma kippuvatele küsimustele.

Lisaküsimuste korral palume kirjutada RIA Kasutajatoele aadressil - help@ria.ee 

1. RIHAKE on peale uuendusi osaliselt ingliskeelne. Mida teha?

Alates RIHAKEse versioonist 1.11.0 seda viga enam ei ole. Varasemate versioonide puhul lähtuda järgnevast. Veebilehtede külastamisega võib kaasa tulla seanssiküpsised või vahemälu, mille on loonud teie külastatud veebisaidid. Kui peale RIHAKEse versiooniuuendust on teated, menüüpunktid või muu kuvatud sarnaselt: 

siis eelduslikult kasutab Teie brauser läbi salvestunud vahemälu endiselt eelneva versiooni komponente. Vahemälu taastamiseks kasutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F5 (Ctrl + fn + F5) või toimige järgneva juhendi järgi (Samm 3): https://www.id.ee/artikkel/id-kaardiga-sisenemine-voi-allkirjastamine-e-teenustes-ebaonnestub/#samm-3

2. Miks otsing ei alusta tulemuste kuvamist peale esimese tähe sisestamist?

Otsingud töötavad RIHAKEses selliselt, et peab olema sisestatud vähemalt kolm tähemärki. See on süsteemides, kus otsingu tulemusi saab olla väga palju, tavapärane. Ka RIHAKEses on see lahendatud selliselt seetõttu, et rakendus ei peaks pärast iga üksiku tähe sisestamist laadima ja rakendust kurnama ning kuna RIHAKEses saab andmeid olla palju ja otsing toimib kogu sõna ulatuses, siis tuleks otsingu tulemusi ebamõistlikult palju, nt sisestades "a" kuvataks kõik väärtused, mis sisaldavad tähte "a".

Kui tekib siiski vajadus otsida vähema tähemärkide arvuga, kui kolm, siis saab kasutada otsingus märki "%".

Näiteks otsides

  • "is%"   või   "%s%"   või   "i%%"       > tulemused: "isikuandmed", "isa",

  • "%sa"                                                > tulemused: "isa",

  • "i%d"                                                > tulemused: "isikuandmed"

3. Kas on võimalik lisada ka teisi andmehoidla tüüpe peale Oracle ja PostgreSQL?

RIHAKEsse lisatakse funktsionaalsusi vastavalt kasutajate vajadustele. Kui asutusel on vaja skaneerida oma RIHAKEsega teist tüüpi andmehoidlat, siis palume anda sellest teada RIA Kasutajatoele aadressil help@ria.ee. Seejärel võtame antud soovi töösse kõrge prioriteediga. 

Alates RIHAKEse versioonist 1.10.0 on lisaks võimalik skaneerida MariaDB, MySQL ja MSSQL tüüpi baase.

4. Kuidas kaasata andmebaasi skaneerimisel ainult vajalikud tabelid?

Väljad "kaasatavad skeemid", "kaasatavate tabelite muster" ja "välistatud tabelite muster" ootavad sisendiks suurema paindlikkuse saavutamiseks RegExp avaldisi. Kui mõni neist on täitmata siis eeldatakse, et kaasatakse suurim võimalik andmehulk ja ei piirata skaneeritavaid objekte antud välja alusel. Skeemide ja tabelite lisamisel tuleb nimetused lisada sulgudesse ja mitme tabeli lisamisel kasutada eraldamiseks püstkriipsu.

Näide. Kasutaja soovib andmehoidla "Elu" puhul skaneerida kõik lindude tabelid. Kasutaja teab, et iga tabeli nimetus sisaldab teksti "lind" või "linnud". Kasutaja valib andmehoidla tüübi, täidab parameetrid, lisab lahtrisse "Kaasatavate tabelite muster" järgmised väärtused "(lind|linnud)" ja valib skaneerimise aja ja sageduse ning salvestab andmed. Skaneerimise tulemusena on nüüd RIHAKEses tabelid, mis sisaldavad teksti "lind" ja "linnud", näiteks tabel "veelinnud" veergudega "nimetus", "pesitsuspaik" jne

Märkus. Süsteemseid tabelid (“$” sümboliga) RIHAKE ei skaneeri, need välistatakse automaalselt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.