Skip to main content

RIHAKEse ajakava

Infot RIHAKEse kohta saab Koodivaramust aadressil: https://koodivaramu.eesti.ee/e-gov/rihake - paigalduspakid ja juhend, kasutajajuhend, RIHAKEse versiooni muutelugu


Viimati uuendatud: 27.05.2024

RIHAKEse arenduste planeeritud ajakava


Allpool näeb ajakavas toodud "Pisiparendused kasutajate ja koolitusel osalejate tagasiside põhjal" ja "Hooldustööd" tööde nimekirja, mida teostatakse teiste ajakavas toodud suuremate töödega paralleelselt. Antud tööde teostamise järjekord sõltub ka arendusressursist ja käimasolevatest töödest.

Täpsemad hooldus- ja pisiarendustööd (ei sisalda ülal ajakavas toodud suuremaid töid)
NrTüüpKirjeldusPrioriteetTeema ajakavasSprint
1BugAndmeomanik ei saa muuta klassifikaatori kirjeldustHighestHooldustööd 24Juuni
2BugÄrisõnastiku importimisel ei looda alati vastasseostHighHooldustööd 24Juuni
3TaskOptimeerida vormidesse andmete laadimise kiirustHighHooldustööd 24
4TaskAndmehaldur/-omanik saab ärisõnastiku termineid grupeeridaMediumParendused koolituse tagasiside põhjal
5StoryAndmehaldur/-omanik saab määrata, millised andmeelemendid avalikustatakseMediumParendused koolituse tagasiside põhjal
6TaskKasutaja saab ärisõnastiku importimisel teate, kui seost ei looda puuduva seose tüübi tõttuMediumHooldustööd 24Juuni
7StoryRIHAKE lisab automaatselt klassifikaatori/loendi järgmiste versioonide väärtusedMediumParendused koolituse tagasiside põhjaljuuni-juuli
8StoryRIHAKE tekitab automaatselt klassifikaatori/loendi esimese versiooniMediumParendused koolituse tagasiside põhjaljuuni-juuli
9TaskLisada andmesõnastiku terminite nimekirja seotud ärisõnastiku terminMediumParendused koolituse tagasiside põhjal
10StoryKasutaja saab filtris silte otsinguga otsidaMediumPisiarendused 2024
11StoryKasutaja saab Andmehoidla muudatuste lehele elemendi vaatest tagasi liikudaMediumAndmehoidla skaneerimise parendused
12StoryAndmemudeli eksportimine PDF formaatiMediumParendused koolituse tagasiside põhjal
13BugKehtivuse filter mõjutab andmesõnastiku terminite eksportimistMediumHooldustööd 24
14BugSkaneerimise töös oleku teadet kuvatakse ka peale töö katkemistMediumAndmehoidla skaneerimise parendused
15StoryRIHAKE käivitab tõrke tõttu katkenud taustatööd automaatseltMediumAndmehoidla skaneerimise parendused
16TaskAndmemudeli skeemide filterMediumPisiarendused 2024
17TaskManifesti genereerimise aeglusMediumHooldustööd 24
18StoryRIHAKE välistab automaatselt süsteemsed skeemid ja tabelidMediumAndmehoidla skaneerimise parendused
19StoryAndmehaldurina soovin andmehoidla ühenduse vormil skeeme ja tabeleid sisestada tavatekstinaMediumAndmehoidla skaneerimise parendused
20BugSalvestamata lahkumisel teate kõrval klikates jäävad andmed salvestamata MediumHooldustööd 24
21TaskLisada üldkontakti telefoni väärtusele vaikimisi ette "+372"MediumParendused koolituse tagasiside põhjal
22BugOtsing kaotab ära valitud linnukesedMediumHooldustööd 24
23StoryTaustatoimingute haldamise vaadeMediumPisiarendused 2024
24TaskKasutaja määratud filtrite meeles hoidmine lehtede vahel navigeerimiselMediumPisiarendused 2024
25TaskÄrisõnastiku andmeväljad tuleb teha kohustuslikuksMediumHooldustööd 24
26StoryKasutaja viiakse andmete salvestamise järgselt loogilisse kohtaMediumHooldustööd 24
27StoryLaadimise ikoon igale leheleMediumHooldustööd 24
28TaskKasutuslitsenti nimekirja uuendamineMediumHooldustööd 24
29TaskKonfliktsete seoste tegemise keelamineMediumHooldustööd 24
30TaskTäiendada terminite vaheliste seoste kontrolleMediumHooldustööd 24
31TaskPiiratud õigustega kasutaja lisamise võimalusLowParendused koolituse tagasiside põhjal
32TaskAndmehaldur saab mugavalt andmestikule omanikke lisadaLowParendused koolituse tagasiside põhjal
33StoryKasutaja saab mugavalt infot ka pika väärtuse puhulLowParendused koolituse tagasiside põhjal
34StoryKasutaja näeb, kus klassifikaatorit kasutatakseLowParendused koolituse tagasiside põhjal
35BugÄrisõnastiku importimisel ei anta tühja seose tüübi kohta veateadetLowHooldustööd 24Juuni
36BugÄrisõnastiku importimisel ei anta uue termini tühja seotud termini kohta veateadetLowHooldustööd 24Juuni
37BugSõnastiku faili impordil ei anta tagasisidet korrektseltLowHooldustööd 24
38TaskLisada üldkontakti lisamise lehe tagasi nupule kontrollLowHooldustööd 24
39TaskKasutaja saab Andmehoidla muudatuste lehelt liikuda otse elemendi detailvaatesseLowAndmehoidla skaneerimise parendused
40StoryAndmehaldurina soovin aru saada andmehoidla sisestusväljadestLowAndmehoidla skaneerimise parendused
41BugKui termin on mitmel real erineva kirjeldusega, siis ei anta veateadetLowHooldustööd 24
42StoryAndmehaldur saab valida skaneeritavaid skeeme ja tabeleidLowAndmehoidla skaneerimise parendused
43TaskAndmehaldur saab sorteerida kontaktide halduse lehel tabeli sisuLowPisiarendused 2024
44StoryAndmehaldurina soovin eelistermini muutmisel terminiks  viia andmesõnastiku termini seos üle uuele eelisterminileLowPisiarendused 2024
45StoryAndmehaldurina soovin eelistermini muutmisel terminiks määrata uue eelisterminiLowPisiarendused 2024
46TaskVormide andmesisestus veateadete ühtlustamineLowHooldustööd 24
47StoryAndmehaldur saab valida kõik read korraga Kasutaja varade lehelLowPisiarendused 2024
48TaskRIHAKE lehtede/vormide vajalikud selgitused LowPisiarendused 2024
49StoryAndmehaldurina soovin lisada andmestiku kasutamisega seotud viited andmestiku juurdeLowPisiarendused 2024
50TaskVõimaldada vormidelt väljumine Esc-klahvi vajutusegaLowHooldustööd 24
51TaskMuuta andmestiku tüübi väärtused eestikeelseksLowHooldustööd 24
52BugAndmestiku muutmise vaates ei kontrollita salvestamata lahkudes kõikide väljade muutmistLowHooldustööd 24
53TaskLisada terminite otsingule filterLowParendused koolituse tagasiside põhjal
54TaskMuuta andmeelemendi kirjelduse väli vaikimisi mitteaktiivseksLowParendused koolituse tagasiside põhjal
55TaskLisada manifesti genereerimisele filtridLowestParendused koolituse tagasiside põhjal
56TaskAndmeelementide väljavõttes on seotud terminid sarnaselt nagu UIsLowestHooldustööd 24
57BugTavakasutajale kuvatakse alamandmestiku lisamise linkiLowestHooldustööd 24
58TaskMuuta tavakasutaja edasi liikumise nupu nimetustLowestHooldustööd 24
59TaskKeelata dubleerivate terminite lisamine ühe ärisõnastiku üleselt - importfailLowestParendused koolituse tagasiside põhjal
60TaskKeelata dubleerivate terminite lisamine ühe ärisõnastiku üleseltLowestParendused koolituse tagasiside põhjal
61TaskMuuta kasutajate osa Halduses disainilt kontaktide osaga sarnaseksLowestHooldustööd 24
62StoryKasutaja saab tagasisidet väljade korrektselt täitmise kohtaMinorParendused koolituse tagasiside põhjal
63TaskEemaldada manifesti valiku vormilt ebavajalik tähisMinorHooldustööd 24
64StoryKasutajana soovin, et RIHAKE suunaks mind peale autentimist avalehe asemel konkreetsesse asukohtaMinorHooldustööd 24
65StoryAndmehaldurina soovin tuvastada varade detailvaadetes omanikkuMinorHooldustööd 24
66TaskReageeriva veebidisaini parandusedMinorHooldustööd 24


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.