Skip to main content

RIHAKE

RIHAKE on Riigi Infosüsteemi Ameti arendatav asutusse paigaldatav andmehalduse rakendus, mille eesmärk on võimaldada andmekirjelduse standardi kohaselt kirjeldada asutuse andmestikke, kirjeldada andmestikes kasutatavaid klassifikaatoreid ja loendeid, koostada andme- ja ärisõnastikke, edastada andmekirjeldusi teistesse süsteemidesse. RIHAKE toetab andmete haldamist asutuses ja võimaldab seeläbi parandada andmete taaskasutust ja leitavust.

Asutus loob RIHAKEses andmestiku standardikohase üldise kirjelduse, skaneerib relatsioonilise andmebaasina hallatava andmestiku füüsilist mudelit, seeläbi tuvastatakse tabelite ja veergude (andmeväljade) olemasolevad metaandmed ning rikastakse neid sisulise tähendusega ehk seotakse asutuses kasutatavate mõistetega.

RIHAKEse juhendid asutusele

RIHAKEse paigaldusjuhend
RIHAKEse kasutusjuhend
RIHAKEse kasutusjuhendi lisa 1

Paigalduspakid

RIHAKE rakenduse paigaldamiseks vajalikud komponendid leiab Koodivaramust.

Tagasiside, ettepanekud ja küsimused

RIHAKEse asutuses evitamisega seotud küsimustega või arendust puudutavate teemadega palume pöörduda RIA kasutajatoe poole aadressil help@ria.ee.
RIHAKEsega seotud teabe (nt uuendatud levituspakett) saamiseks, palume esitada oma andmed (nimi, e-posti aadress) RIA kasutajatoe aadressile help@ria.ee.
Digiriigi Akadeemias on loodud RIHAKEst tutvustav kursus, mis on leitav siit: Andmekirjelduste loomine RIHAKEsega.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.