Skip to main content

Alamsüsteemi kirjelduse kustutamine

X-tee iseteeninduskeskkonnas saab alamsüsteemi kirjeldusi hallata "Minu alamsüsteemid" vaates.

Selles vaates kuvatakse asutuse esindusõigusega või varasemalt volitatud isikule nimekirja kõikidest asutusele registreeritud alamsüsteemidest. Alamsüsteemi kirjelduse nägemiseks tuleb vajutada alamsüsteemi koodi peale. Selle peale avaneb alamsüsteemi detailvaade.

Alamsüsteemi detailvaates saate muuta alamsüsteemi kirjelduse sisu ning registreerida alamsüsteemi X-tee keskkondade keskserverites, kui seda juba tehtud ei ole.

Alamsüsteemi kirjelduse kustutamine

Kirjelduse kustutamise eelduseks on see, et alamsüsteem ei ole üheski X-tee keskserveris ja turvaserveris registreeritud. Detailvaates kuvatakse "Kustuta" nuppu ainult siis, kui kõik kolm keskkonda on staatuses "Keskserverisse lisamata":

Kui mõne keskkonna kohta on staatuseks kuvatud "Lisatud turvaserverisse", siis tuleb see esmalt turvaserveris kustutada ning sellest teavitada ka RIA kasutajatuge, kirjutades aadressile help@ria.ee.

Kui mõne keskkonna kohta on staatuseks kuvatud "Lisatud keskserverisse", siis tuleb sellest teavitada RIA kasutajatuge, kirjutades aadressile help@ria.ee. Selle tulemusena saame alamsüsteemi keskserverist kustutada.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.