Skip to main content

Alamsüsteemide kirjeldamine

Kes?

Asutuse juriidiline esindaja või X-tee iseteeninduskeskkonnas volitatud isik.

Mida?

X-tee iseteeninduskeskkonnas tuleb kirjeldada enda asutusele registreeritud X-tee alamsüsteemid.

Alamsüsteemi kirjeldamine tähendab:

  • Alamsüsteemile semantiliselt arusaadava nimetuse ja kirjelduse lisamist;
  • Alamsüsteemile kontaktide lisamist;
  • Vajadusel alamsüsteemile RIHA kirjelduse viite lisamine;

Miks?

Alamsüsteemide kirjeldamine aitab semantiliselt selgitada X-teel registreeritud alamsüsteemide olemust ja nende eesmärki. See on oluline, et teistel X-tee liikmetel või X-teest huvitatud isikutel oleks lihtsam leida neile olulisi alamsüsteeme, mis pakuvad neile vajalikke andmeteenuseid.

Viited

X-tee iseteeninduskeskkond - "Minu alamsüsteemid" vaade, peale sisse logimist.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.