Skip to main content

Andmeteenuse kasutamise kokkuleppe sõlmimine

Kes?

Andmeteenuse omanik, koostöös andmeteenuse tarbijaga.

Mida?

Andmeteenuse omanik peab enda andmeteenuste kasutajate ehk klientidega sõlmima andmeteenuse kasutamise kokkuleppe, mille alusel andmeteenus neile avatakse.

Kokkulepe võib olla n.ö. kliendipõhine, kui andmeteenuse kaudu edastatud andmete kasutus on kliendispetsiifiline. Näiteks kui kliendile väljastatakse X-tee andmeteenuse kaudu infosüsteemist andmeid, mida klient töötleb ja/või talletab.

Kokkulepe võib olla ka teenusepõhine, kui andmeteenuse kasutamise tingimused on standardsed ja on võimalik kirjeldada andmeteenuse tüüptingimused. Näiteks olukorras, kus andmeteenuse klient edastab X-tee andmeteenuse päringu kaudu andmeid andmeteenuse pakkujale.

Miks?

Iga andmeteenuse pakkuja vastutab enda andmete eest, mida ta X-tee andmeteenuste kaudu jagab. Andmeteenustele ligipääse andes peab andmeteenuse pakkuja teadma, kellele ta andmepäringuid võimaldab ning mis põhjustel. Lisaks peab olema andmeteenuse pakkuja veendunud, et tema andmeteenuse klient mõistab talle seatud kohustusi ja õigusi seoses andmete pärimise ja nende kasutamisega. Vastasel juhul võib tekkida andmeleke või päritud andmeid võidakse väärkasutada ning sellises olukorras on üheks peamiseks kannatajaks on nende andmete omanik ehk andmeteenuse pakkuja.

Just selle pärast ongi andmeteenuse kasutamise kokkulepe oluline, et andmeteenuse pakkuja ja tarbija vahelised tingimused, kohustused ja õigused fikseerida.

NB! X-tee määruse §12 (1) järgi on andmeteenuse kasutamise kokkuleppe sõlmimine kohustuslik andmeteenuse kasutamiseks ja osutamiseks.

Viited

X-tee andmeteenuse E-ITS mooduli meetmed - Meede 7 ("X-tee andmeteenuste kokkulepped") kirjeldab andmeteenuse kasutamise kokkuleppe sisu.

X-tee määrus


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.