Skip to main content

Andmeteenuse tarbimine ja/või pakkumine

Andmeteenuse tarbimine

X-teel otsustab iga X-teega liitunud asutus ise, kas teine X-tee liige võib tema andmeteenuseid tarbida. Ligipääsude andmise ja haldamise eest vastutab andmeteenust pakkuv X-tee liige ise.

Kui X-tee liige soovib hakata andmeid pärima näiteks mõnest äriregistri andmeteenusest, siis selleks peab tarbiv liige ühendust võtma Registrite ja Infosüsteemide Keskusega.

Eeldused:

Ligipääsu taotlemine:

Andmeteenusele ligipääsu saab taotleda otse X-tee iseteeninduskeskkonna kaudu. Selleks saate kasutada lühikest juhendmaterjali.

Andmeteenuse pakkumine

Andmeteenuse pakkumine tähendab X-tee turvaserveris alamsüsteemile andmeteenuse kirjelduse või REST otspunkti lisamist. See aitab luua seose alamsüsteemi ja rakenduse otspunktide vahel, kuhu turvaserver saab sisse tulnud päringu suunata.

Eeldused:

 • Sul on kasutusele võetud X-tee turvaserver ning selles on registreeritud alamsüsteem.

 • Sinu turvaserver saab rakendusserveriga võrgutasemel suhelda (toodangus kindlasti pordil 443).

Andmeteenuse lisamine turvaserveris

Aluseks on võetud X-tee turvaserveri kasutaja juhendi peatükk 6: https://x-tee.ee/docs/live/xroad/ug-ss_x-road_6_security_server_user_guide.html#6-x-road-services.

 1. Logi enda turvaserveri haldusliidesesse sisse (pordil 4000) ning ava enda alamsüsteemi detailvaade.

 2. Vali "Services" vaade.

 3. REST teenuse lisamiseks:

  1. Vajuta "Add REST".

  2. Vali, kas URL reale lisad OpenApi3 kirjelduse viite või viitab URL rida otse REST API'ile.

  3. Sisesta URL reale vastav aadress (turvaserveril peab olema aadressile võrguligipääs).

  4. Sisesta järgmisele reale teenuse Service Code väärtus. Selle väärtuse saad ise välja mõelda ning see on teenuse identifikaator.

  5. Vajuta "Add".

 4. SOAP teenuse lisamiseks:

  1. Vajuta "Add WSDL".

  2. URL reale on vaja sisestada serveri URL, millelt on SOAP teenuse WSDL fail kättesaadav (turvaserveril peab olema aadressile võrguligipääs).

  3. Kui URL on sisestatud, vajuta "Add".

 5. Lisatud teenuse sisse lülitamiseks tuleb "Services" vaates vajutada paremal pool olevale nupule, mis on teenuse real.

Andmeteenusele klientide lisamine ja ligipääsude haldamine:

NB! Enne teisele X-tee liikmele ligipääsu andmist, tuleb temaga sõlmida andmeteenuse kasutamise kokkulepe, mille alusel hakkab andmevahetus toimuma.

Aluseks on võetud X-tee turvaserveri kasutaja juhendi peatükk 7: https://github.com/nordic-institute/X-Road/blob/develop/doc/Manuals/ug-ss_x-road_6_security_server_user_guide.md#7-access-rights .

 1. Logi enda turvaserveri haldusliidesesse sisse (pordil 4000) ning ava enda alamsüsteemi detailvaade.

 2. Vali "Service Clients" vaade. Siin kuvatakse X-tee liikmeid või globaalseid gruppe, kellele on selle alamsüsteemi raames ligipääsud andmeteenustele antud.

 3. Vajuta "Add Subject".

 4. Filtreeri ja vali X-tee liikme alamsüsteem, millele soovid andmeteenuse ligipääsu anda.

 5. Järgmises vaates, vali andmeteenus(ed), millele soovid valitud alamsüsteemile ligipääse anda.

 6. Vajuta "Add".

Ligipääsud on nüüd antud ning teine X-tee liige saab nüüd 4. sammus valitud alamsüsteemi kaudu andmeteenuse pihta päringuid teha.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.