Skip to main content

Andmeteenuste kirjeldamine

Kes?

Asutuse juriidiline esindaja või X-tee iseteeninduskeskkonnas volitatud isik.

Mida?

X-tee iseteeninduskeskkonnas tuleb kirjeldada enda X-tee alamsüsteemide poolt pakutud andmeteenused.

Andmeteenuse kirjeldamine tähendab:

  • Andmeteenuse semantiliselt arusaadava nimetuse ja kirjelduse lisamist;
  • Vajadusel erinevate dokumentide failide (näiteks kasutusjuhendi või kasutustingimuste) lisamist;

Andmeteenuse kontaktideks kuvatakse alamsüsteemile lisatud kontakte.

Miks?

Automaatselt saame keskselt koguda ja välja kuvada andmeteenuste tehnilist infot. See aga ei ole inimlugemiseks mõeldud info ning see ei anna lihtsat ülevaadet, miks seda andmeteenust kasutatakse või mis andmeid see väljastab.

Selle tulemusena on X-tee liikmetel ja teistel kasutajatel raske tuletada või otsida, milliseid konkreetseid andmeteenuseid on tal X eesmärgi saavutamiseks vaja kasutada. Semantilise selguse loomiseks on vaja, et andmeteenuste omanikud enda pakutud andmeteenused lahti kirjeldaks. Nii on huvilistel ja kasutajatel lihtsam mõiste, millist andmeteenust mis eesmärgil kasutada. See võib omakorda ennetada korduma kippuvaid küsimusi andmeteenuse pakkujatele.

Viited

X-tee iseteeninduskeskkond - "Minu teenused" vaade, peale sisse logimist.

Andmeteenuste kirjeldamise juhend

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.