Skip to main content

Andmevahetuse kirjeldus

Antud pildil on kujutatud andmevahetuse protsess kahe liikme vahel. Üks liige on teenuse tarbija, kes saadab päringu andmeteenust pakkuva liikme infosüsteemi pihta.

Andmevahetuse sammude kirjeldus:

  1. Andmeteenuse kliendi (Service Consumer) infosüsteem koostab päringu ja saadab selle kliendi turvaserveri pihta.
  2. Andmeteenuse kliendi turvaserver saab infosüsteemilt päringu ning edastab selle andmeteenust pakkuva liikme turvaserverile.
  3. Teenust pakkuv turvaserver edastab saadud päringu andmeteenuse infosüsteemile.
  4. Andmeteenuse infosüsteem koostab päringule vastuse ja saadab selle temaga seotud turvaserverile.
  5. Andmeteenuse turvaserver saab infosüsteemilt vastuse ja edastab selle kliendi turvaserverile.
  6. Kliendi turvaserver edastab saadud vastuse päringu esitanud infosüsteemile, kus seda edasi töödeldakse või kuvatakse.

  7. Mõlemad turvaserverid küsivad iga minut keskserverilt globaalset konfiguratsiooni, kus on kirjeldatud kõik liikmed, turvaserverid ja alamsüsteemid.
  8. Turvaserverid pöörduvad ajatempliteenuse poole sõnumite tembeldamiseks.
  9. Turvaserverid pöörduvad OCSP (Online Certificate Status Protocol) teenuse poole, et saada sertifikaatidele kehtivuskinnitus.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.