Skip to main content

Could not connect to any target host ([https://IP:5500/])

PÕHJUS

Veateade tähendab, et turvaserver ei saanud võrgutasemel ühendust andmevahetuspartneri turvaserverile.

Sellel võib olla mitmeid põhjuseid, näiteks:

  • Vale turvaserveri IP-aadress. Võimalik, et turvaserver on seadistatud suhtlema välisvõrguga kasutades sisevõrgu IP'd või turvaserveri IP on muutunud ning sellest ei ole RIA't teavitatud.

  • Turvaserveri pordid 5500 & 5577 ei ole pärivale turvaserverile avatud

Portidest peavad olema avatud

  • väljuvate ühenduste pordid (turvaserverist välisvõrku): TCP 5500, 5577, 4001, 4000, 80, 443

  • sisenevate ühenduste pordid (välisvõrgust turvaserverini): TCP 5500, 5577

NB!

Portide ligipääsu haldamisel soovitame tungivalt kasutada tulemüüri ja selles whitelistida ainult X-tee keskuse ja andmevahetuspartnerite aadressid.

Kasutatud portide kirjelduse kohta leiate info siit ning näidisskeemi siit. Selle all on ka RIA IP'd whitelistimiseks.

LAHENDUS

Turvaserveri IP-aadressi muutmiseks tuleb saata e-kiri meiliaadressile help@ria.ee pealkirjaga „IP-aadressi muutmine“.

Kirjale tuleb lisada järgmised andmed:

  • asutuse nimi ja registrikood,

  • turvaserveri nimi (server code),

  • keskkond, mille IP-aadressi muudetakse,

  • turvaserveri vana ja uus IP,

  • kontaktisiku andmed (nimi, e-post, telefon)

Toodangukeskkonnas tuleb ka täita IP muutmise taotlus ning see tuleb saata digitaalselt allkirjastatud kujul help@ria.ee aadressile. Digitaalse allkirja peab andma turvaserveri administraator või asutuse esindusõigust omav isik.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.