Skip to main content

Could not find addresses for service provider

PÕHJUS

Päringus kirjeldatud header elementide väärtused on vigased või neid pole olemas vastavas X-tee keskkonnas.

X-tee SOAP päringu header elemendis on kirjeldatud päringu tegija ehk kliendi info ning teenuse pakkuja info

Kliendi info

XML
 <xroad:client id:objectType="SUBSYSTEM">
	<id:xRoadInstance>KESKKOND</id:xRoadInstance>
	<id:memberClass>LIIKME MEMBERCLASS</id:memberClass>
	<id:memberCode>LIIKME REGISTRIKOOD</id:memberCode>
	<id:subsystemCode>LIIKME ALAMSÜSTEEM</id:subsystemCode>
</xroad:client>

Teenuse pakkuja info

XML
<xroad:service id:objectType="SERVICE">
	<id:xRoadInstance>KESKKOND</id:xRoadInstance>
	<id:memberClass>TEENUSE PAKKUJA MEMBERCLASS</id:memberClass>
	<id:memberCode>TEENUSE PAKKUJA REGISTRIKOOD</id:memberCode>
	<id:subsystemCode>TEENUSE PAKKUJA ALAMSÜSTEEM</id:subsystemCode>
	<id:serviceCode>TEENUS</id:serviceCode>
</xroad:service>


LAHENDUS

Veendu, et header elementide väärtused on õiged ning vastavad enda või teenuse pakkuja turvaserveris registreeritud infole.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.