Skip to main content

Could not find any certificates for member

Alternatiivne veakood:  Server.ServerProxy.ServiceFailed.CannotCreateSignature: Failed to get signing info for member.

PÕHJUS

Turvaserver ei saa päringu allkirjastamiseks asutuse SIGN sertifikaati kasutada, sest seda ei ole või sellel ei ole kehtivat OCSP staatust. OCSP staatust saab kontrollida turvaserveri Keys & Certificates vaates.

LAHENDUS

Esmalt, veenduge et turvaserverisse on sign sertifikaat imporditud.

Kui sign sertifikaadi OCSP staatus ei ole 'good' olekus, siis turvaserver ei saa seda sertifikaati kasutada. Kui tegu on SK väljastatud TEST sertifikaadiga, siis vaata lisa infot siit.

Kontrolli, kas SIGN sertifikaati hoidev token on saadaval. Selleks ava turvaserveri haldusliideses "Keys and Certificates" vaade. Kontrolli, et lehel olev Token ja selle all olev Key (sign) read on valgel taustal.

Kui ei ole, siis kirjutage help@ria.ee aadressile.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.