Skip to main content

ECC võtme kasutamisel Received fatal alert: handshake_failure

Kasutades elliptilisi (ECC) võtmeid ühenduse loomine rakenduse ja turvaserveri vahel ebaõnnestub ning xroad-proxy teenuse logisse kirjutatakse vaeateade: Server.ServerProxy.ServiceFailed.IOError: Received fatal alert: handshake_failure

Aitab /etc/xroad/conf.d/local.ini parameetrite faili usaldatud TLS algoritmide loetelu täiendamine:

Ühekorraga on mõtekas lisada turvaserverile TLS 1.3 tugi ja temaga seotud turvašifrid.

CODE
[proxy]
client-tls-protocols=TLSv1.2,TLSv1.3
client-tls-ciphers=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384,TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256,TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384,TLS_AES_128_GCM_SHA256,TLS_AES_256_GCM_SHA384  

Muudatuse jõustumiseks vaja teha xroad-proxy teenuse restart.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.