2021 Aprilli kuuga lõppes Ubuntu operatsioonisüsteemiga masinates senine X-Road tarkvaras kasutusel olnud Java OpenJDK8 paketi tugi. Eclipse Temurin 8 (vana nimega AdoptOpenJDK) vahetas välja senise OpenJDK8 ning ta on toetatud kuni 2026 aastani. 

Alternatiivse Java paketi vahetamise juhend (nõuab X-Road v6.26.0): https://abi.ria.ee/xtee/et/turvaserveri-haldus/mittetoetatud-java-8-vahetamine-alternatiivse-vastu

X-tee tarkvara uuendamise juhend: https://abi.ria.ee/xtee/et/turvaserveri-haldus/turvaserveri-uuendamine