PÕHJUS

Veateade tähendab, et turvaserver ei saanud võrgutasemel ühendust andmevahetuspartneri turvaserverile.

Sellel võib olla mitmeid põhjuseid, näiteks:

  • Vale turvaserveri IP-aadress. Võimalik, et turvaserver on seadistatud suhtlema välisvõrguga kasutades sisevõrgu IP'd või turvaserveri IP on muutunud ning sellest ei ole RIA't teavitatud.
  • Turvaserveri pordid 5500 & 5577 ei ole pärivale turvaserverile avatud

Portidest peavad olema avatud

  • väljuvate ühenduste pordid (turvaserverist välisvõrku): TCP 5500, 5577, 4001, 4000, 80, 443
  • sisenevate ühenduste pordid (välisvõrgust turvaserverini): TCP 5500, 5577

NB!

Portide ligipääsu haldamisel soovitame tungivalt kasutada tulemüüri ja selles whitelistida ainult X-tee keskuse ja andmevahetuspartnerite aadressid.

Kasutatud portide kirjelduse kohta leiate info siit ning näidisskeemi siit. Selle all on ka RIA IP'd whitelistimiseks.

LAHENDUS

Turvaserveri IP-aadressi muutmiseks tuleb saata e-kiri meiliaadressile [email protected] pealkirjaga „IP-aadressi muutmine“.

Kirjale tuleb lisada järgmised andmed:

  • asutuse nimi ja registrikood,
  • turvaserveri nimi (server code),
  • keskkond, mille IP-aadressi muudetakse,
  • turvaserveri vana ja uus IP,
  • kontaktisiku andmed (nimi, e-post, telefon)

Toodangukeskkonnas tuleb ka täita IP muutmise taotlus ning see tuleb saata digitaalselt allkirjastatud kujul [email protected] aadressile. Digitaalse allkirja peab andma turvaserveri administraator või asutuse esindusõigust omav isik.