PÕHJUS

Päringus kirjeldatud header elementide väärtused on vigased või neid pole olemas vastavas X-tee keskkonnas.

X-tee SOAP päringu header elemendis on kirjeldatud päringu tegija ehk kliendi info ning teenuse pakkuja info

Kliendi info

 <xroad:client id:objectType="SUBSYSTEM">
	<id:xRoadInstance>KESKKOND</id:xRoadInstance>
	<id:memberClass>LIIKME MEMBERCLASS</id:memberClass>
	<id:memberCode>LIIKME REGISTRIKOOD</id:memberCode>
	<id:subsystemCode>LIIKME ALAMSÜSTEEM</id:subsystemCode>
</xroad:client>
XML

Teenuse pakkuja info

<xroad:service id:objectType="SERVICE">
	<id:xRoadInstance>KESKKOND</id:xRoadInstance>
	<id:memberClass>TEENUSE PAKKUJA MEMBERCLASS</id:memberClass>
	<id:memberCode>TEENUSE PAKKUJA REGISTRIKOOD</id:memberCode>
	<id:subsystemCode>TEENUSE PAKKUJA ALAMSÜSTEEM</id:subsystemCode>
	<id:serviceCode>TEENUS</id:serviceCode>
</xroad:service>
XML


LAHENDUS

Veendu, et header elementide väärtused on õiged ning vastavad enda või teenuse pakkuja turvaserveris registreeritud infole.