Turvaserveri signer logis veateade:

RROR [Signer-akka.actor.default-dispatcher-42] akka.actor.OneForOneStrategy - Server SSL connection could not be established because: Invalid keystore format
akka.actor.ActorInitializationException: akka://Signer/system/Materializers/StreamSupervisor-1/TLS-for-remote-16-1: exception during creation
...
Caused by: java.io.IOException: Invalid keystore format
CODE


Antud viga tekib, kui turvaserveris oli kasutusel AdoptopenJDK Java 8 versioon ja Ubuntus endas on Java 11. Kõige õigem lahendus on võtta kasutusele xroad-proxy v7.0 ja Java 11:

  1. Vajadusel uuendage turvaserver versioonile 7.0: Turvaserveri uuendamine
  2. Eemaldage JAVA_HOME parameeter konfiguratsiooni failist /etc/xroad/services/local.conf
  3. Kustutage Java 8 (eeldusel, et serveris on ainult X-Road v7.0 tarkvara):
    1. apt remove adoptopenjdk-8-hotspot-jre
    2. apt remove openjdk-8-jre-headless
  4. Taaskäivitage server ja sisestage uuesti turvaserveri haldusliideses tokeni pinnid.