Probleem tekib üldjuhul üle mitme versiooni uuendamisel, millega ei teki või siis ei uuendada /etc/xroad.properties failis olevat Op-Monitor admin kasutaja parooli.

Tagajärjeks ei tööta X-tee monitooringu päringud ning proxy ja op-monitor logifailides esinevad taolised veateated:

ERROR e.r.x.p.o.OpMonitoringDaemonSender - Sending operational monitoring data failed java.lang.Exception: Received error response: org.hibernate.exception.SQLGrammarException: could not execute batch

ERROR e.r.x.o.OpMonitorDaemonRequestHandler - Error while handling data store request javax.persistence.PersistenceException: org.hibernate.exception.SQLGrammarException: could not execute batch

ERROR: column "request_size" of relation "operational_data" does not exist
CODE


Lahenduseks on:

 1. Veendu kas opmonitor_admin parool on üldse määratud failis või kas üldse antud fail eksisteerib: /etc/xroad.properties
  1. Kui faili pole, siis selle loomiseks:

   sudo touch /etc/xroad.properties
   sudo chown root:root /etc/xroad.properties
   sudo chmod 600 /etc/xroad.properties
   
   # lisa faili op-monitori teenuse read:
   op-monitor.database.admin_user = <op-monitor-admin-username>
   op-monitor.database.admin_password = <op-monitor-admin-password>
   CODE
  2. kui fail on olemas, siis kas saab seal leiduva parooliga sisse logida:

   psql -d op-monitor -U opmonitor_admin --host=localhost
   CODE
 2. Kui opmonitor_admin kasutajaga sisselogimine ebaõnnestus, siis teha superuser alt uus parool:

  sudo -u postgres psql 
  ALTER USER opmonitor_admin WITH PASSWORD 'uus_parool'; 
  \q
  CODE
 3. Uus parool vaja asendada ka /etc/xroad.properties failis op-monitor kasutajal.
 4. Lasta Op-Monitor teenusel baasis muudatused ära teha:

  sudo apt install --reinstall xroad-opmonitor
  CODE

Lisalugemist antud vea kohta NIIS-i artiklist: https://confluence.niis.org/pages/viewpage.action?pageId=46104959