OpenJDK 8 tugi lõppes 2021 aasta aprillis. Soovitame uuendada turvaserveri v7.0 peale, kuna see toetab ametlikult Java 11. Kuid kui mingil põhjusel pole see võimalik, siis võtke kasutusele alternatiivne Java versioon. Näiteks Eclipse Temurin 8.

Eelmise turvaserveri versiooni 6.26 puhul võiks Java 11 samuti töötada, kuid vajab ühte lisa parameetrit failis /etc/xroad/services/local.conf

# NB! Antud parameeter on vajalik ainult siis, kui soovite katsetada Java 11 kasutamist turvaserveris versiooniga 6.26. V7.0 puhul ega Java 8 puhul pole vaja lisada.
XROAD_PARAMS="$XROAD_PARAMS -Dcom.sun.xml.bind.v2.bytecode.ClassTailor.noOptimize=true"
CODE

NB: Eclipse Temurin 8, endise nimega AdoptOpenJDK, on toetatud alates X-Road versioonist 6.26. Enne seda versiooni võib selle kasutamine põhjustada tõrkeid ning see ei ole toetatud.

Eclipse Temurin 8 paigaldamine

1. Lisage GPG võti:

wget -qO - https://packages.adoptium.net/artifactory/api/gpg/key/public | sudo apt-key add -
BASH

2. Lisage AdoptOpenJDK repositoorium:

echo "deb https://packages.adoptium.net/artifactory/deb $(lsb_release -sc) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/adoptium.list
BASH

3. Uuendage pakkide nimekirja ning paigaldage AdoptOpenJDK tarkvara:

sudo apt update && sudo apt install temurin-8-jdk
BASH

4. Kontrollige AdoptOpenJDK asukohta:

dpkg -L temurin-8-jdk | grep '/bin/java$'
BASH

Tõenäoliselt on selleks: /usr/lib/jvm/temurin-8-jdk-amd64

5. Muutke /etc/xroad/services/local.conf failis JAVA_HOME parameetri väärtus uue Java peale:

/etc/xroad/services/local.conf

JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/temurin-8-jdk-amd64
BASH

6. Tehke X-Road teenustele restarti:

sudo service xroad-* restart
BASH

Peale paigaldust võite vana Java tarkvara eemaldada, aga selleks tuleb veenduda, et serveris mitte midagi muud seda ei kasutaks.