Kui turvaserveri välist IP või DNS aadressi muudetakse, siis sellise muudatuse kajastumiseks X-teel, tuleb sellest teavitada RIA kasutajatuge: [email protected]. Selle alusel saame vastava keskkonna keskserveris muuta turvaserveri välise aadressi õigeks ning teiste liikmete turvaserverid ei pöördu enam vana aadressi poole. Kui soovite, et IP muudatus toimuks kindlal kellaajal, siis palun täpsustage seda pöördumises.

NB: X-tee toodangukeskkonnas registreeritud turvaserveri välise aadressi muutmiseks palun täitke aadressi muutmise taotlus ning edastage see digitaalselt allkirjastatud kujul.  Allkirjastaja peab olema turvaserverile määratud kontaktisik või asutuse esindusõigust omav isik.