Eesmärk on kolida vanemalt Ubuntult uuemale nii, et X-tee liikluses katkestust ei tekiks. Kasutusel on X-Road v7.x


 1. Paigaldad puhtale uuele Ubuntule X-Road tarkvara kuni initsialiseerimise sammuni kasutades ametliku paigaldamise juhendit: https://x-tee.ee/docs/live/xroad/ig-ss_x-road_v7_security_server_installation_guide.html

  # juhendist võetud olulisemad sammud
  sudo echo "LC_ALL=en_US.UTF-8" >> /etc/environment
  apt install locales software-properties-common 
  wget -O - https://x-tee.ee/packages/live/xroad/xroad.pub | apt-key add -
  echo "deb http://x-tee.ee/packages/live/xroad $(lsb_release -sc)-current main" > /etc/apt/sources.list.d/xroad.list
  sudo apt update
  sudo apt install xroad-securityserver-ee
  CODE
 2. Vanast masinast on vaja kopeerida turvaserveri backup seis ja turvaserveri unikaalne ID

  # Olemasoleva ID vaatamine:
  /usr/share/xroad/scripts/get_security_server_id.sh
  
  # backup faili saab turvaserveri haldusliidesest või serveri failisüsteemi kataloogist:
  ls -l /var/lib/xroad/backup/
  CODE
 3. Uues masinas vaja luua X-Road GPG võtmed ja kui kasutusel on lokaalne andmebaas, siis ka koopia tema ühenduse parameetritest :

  # Loo uues masinas GPG võtmed taastatava id-ga, mille said eelmisest sammust:
  sudo -i -u xroad /usr/share/xroad/scripts/generate_gpg_keypair.sh /etc/xroad/gpghome 'vana_masina_turvaserveri_täispikk_ID'
  
  # lokaalse andmebaasi korral (pole paigaldatud xroad-database-remote pakk) kopeeri uues masinas andmebaasiga ühendamise seadistus:
  mv /etc/xroad/db.properties /tmp/db.properties_algne
  CODE
 4. Kasutades vanast X-tee turvaserverist võetud backup faili taastad uute masinasse tema seisu:

  # taastad uues masinas vana seisu:
  sudo -i -u xroad /usr/share/xroad/scripts/restore_xroad_proxy_configuration.sh -f ss-automatic-backup-2023_03_08_031510.gpg -s 'vana_masina_turvaserveri_täispikk_ID' -N -F
  
  # lokaalse andmebaasi korral vaja taastada andmebaasiga ühendamise seadistus (hetkel on seal backup failist tulnud seis):
  cp /etc/xroad/db.properties /tmp/db.properties_backupist
  cp  /tmp/db.properties_algne /etc/xroad/db.properties
  chown xroad:xroad /etc/xroad/db.properties
  
  # teenuste taaskäivitamine
  service xroad-* restart
  CODE


X-tee turvaserveri tarkvara repositooriumid:

TESThttp://x-tee.ee/packages/test/xroadsoovitame kasutada arenduse (ee-dev) ja test (ee-test) X-tee keskkonnas veendumaks, et uuem tarkvara töötab minu süsteemis vigadeta
LIVEhttp://x-tee.ee/packages/live/xroadtoodanguküps tarkvara, mida võib kasutada peale EE ehk toodangu keskkonna ka ee-dev ja ee-test X-tee keskkondades