Kui on vaja Ubuntu masinast turvaserveri paigaldus ja tarkvara eemaldada, siis saate selleks kasutada NIISi poolt pakutud skripti. Selle käivitamine eemaldab X-Road tarkvara paketid ning kustutab tarkvara paigaldamisel loodud failid ja konfiguratsioonid.

Kui turvaserveri tarkvara või masin kustutatakse, siis see jääb ikkagi vastava X-tee keskkonna keskserveris registreerituks. Selle pärast palume turvaserver kustutamisel sellest ka RIA kasutajatuge teavitada: [email protected]. Pöördumise alusel saame tühistada turvaserveri registreeringu X-tee keskserveris.

NB: X-tee toodangukeskkonna turvaserveri kustutamisel palun täitke ka turvaserveri kustutamise taotlus ning edastage see digitaalselt allkirjastatud kujul. Allkirjastaja peab olema turvaserverile määratud kontaktisik või asutuse esindusõigust omav isik.