Süsteeminõuded

Ubuntu Server 20.04 või 22.04
Soovitavalt vähemalt 3 GB RAM ja 30 GB kõvaketast, kui logisid säilitatakse samas masinas.  

Järgmiselt on kirjeldatud uue turvaserveri paigaldamiseks ja esmaseks seadistamiseks vajalikud sammud:

 • Paigalda puhtale operatsioonisüsteemile Turvaserveri tarkvara paketid.
 • Avage turvaserveri admin liides ning lisage soovitud konfiguratsiooni ankru XML fail.  Konfiguratsiooni ankur määrab, millise X-tee keskkonna jaoks turvaserver seadistatakse.
  • NB: Toodangu keskkonda registreeritava turvaserveri puhul paigaldage peale seadistamist ka HSM-i tugi.
 • Peale ankru lisamist, seadistage turvaserveri parameetrid.

Et turvaserveriga saaks X-teel andmeidvahetada, tuleb turvaserveris sertifikaadid seadistada:

 • Seadistage turvaserverile ajatempli teenus.
 • Looge turvaserverile auth võti ja CSR.
 • Looge turvaserverile sign võti ja CSR.
  • NB: Toodangukeskkonna tuleb sign võti ja CSR luua HSM-i peale.
   • HSM-i puudumisel saate sign CSR-iga SK-lt tellida sign sertifikaadi juba HSM-i peale lisatuna (valides "Soovin tellida ... sertifikaadi krüptopulgal").
   • HSM-i olemasolul saate CSR-i alusel sign sertifikaadi tellida RIA XTSS portaalist või SK-lt.
 • Importige turvaserverisse esmalt sign sertifikaat ja siis auth sertifikaat. Auth sertifikaadi registreerimiseks vajutage "Activate" ja "Register".
 • Peale sertifikaadi registreerimist, lisage turvaserveris enda asutusele alamsüsteem  ning registreerige see.
  • NB: Kõik alamsüsteemid on vaja kirjeldada X-tee iseteenindusekeskkonnas.

NB: Kui on paigaldatud Eestile omane konfiguratsioon (pakett xroad-securityserver-ee), on kliendirakendustest ühendused vaikimisi piiratud localhostiga ja default väärtus on 127.0.0.1 
Kliendirakenduste ühenduste lubamiseks välistest allikatest tuleb konfiguratsioonifailis /etc/xroad/conf.d/local.ini lisada rida:

[proxy]
connector-host = 0.0.0.0

Soovitame kindlasti üle vaadata ka turvaserveri võrgu konfiguratsiooni ja tulemüüri. Nende seadistamisel võite lähtuda kasutatud portide kirjeldusest ja selle all olevast võrgudiagrammist.

NB: Palume tagada, et turvaserveri pordid 80 ja 443 ei oleks välismaailmale avatud!

Küsimuste korral kirjutage meile: [email protected]