Keskkonna tunnus
(NB! tõstutundlik)

 EE
(toodang)

 ee-test
(test)

 ee-dev
(arendus)

 Organisatoorsed omadused
 Kasutatakse reaalseid andmeid JahEi Ei
 Liikmed on reaalsed asutused ja ettevõtted Jah Jah Ei
 Sertifitseerija Kvalifitseeritud usaldusteenuste pakkuja Kvalifitseeritud usaldusteenuse pakkuja (testsertifikaadid) RIA 
 Kohustus kasutada riistvaralist allkirjastamise seadet Sõltub usaldusteenuse pakkuja nõuetest Ei Ei 
 Liitumise kanal x-tee.ee x-tee.ee x-tee.ee

 Teenustaseme lepe

 Liitumisleping

 N/A N/A 
 Tehnilised omadused
 Konfiguratsiooni ankur ¹

Konfiguratsiooni ankrud iga keskkonna jaoks: https://x-tee.ee/anchors/

 Keskserverid (primaarne, sekundaarsed)

cs1.ee.x-tee.ee
cs2.ee.x-tee.ee
cs3.ee.x-tee.ee

cs1.test.x-tee.ee
cs2.test.x-tee.ee
cs3.test.x-tee.ee

 cs1.dev.x-tee.ee
cs2.dev.x-tee.ee
cs3.dev.x-tee.ee
 Monitooringu serverid ²mon.ee.x-tee.ee mon.test.x-tee.ee mon.dev.x-tee.ee
 Liikmeklassid

 GOV – Eesti asutused
 COM – Eesti äriühingud
 NGO – Eesti sihtasutused ja mittetulundusühingud
 NEE – teiste riikide asutused/ettevõtted

 Kirjeldatud sertifitseerimise teenuse pakkuja(d) SK ID Solutions AS (kvailifitseeritud sertifikaadid)  ja RIA (mitte-kvailifitseeritud sertifikaadid) SK ID Solutions AS (test sertifikaadid) ja RIA (test sertifikaadid) RIA (test sertifikaadid) 
 Kirjeldatud ajatempli teenuse pakkuja(d) SK ID Solutions AS ja RIA SK ID Solutions AS (testteenus) ja RIA (testteenus)SK ID Solutions AS (testteenus) ja RIA (testteenus)
 Globaalse konfiguratsiooni kehtivus 72 h 72 h  72 h 
 OCSP kehtivus ³ 8 h 24 h  24 h
 OCSP päringute arv

 30 päevas 
(iga 48 min järel)

 30 päevas
(iga 48 min järel)
 30 päevas
(iga 48 min järel)
 Ajatembeldus teenuse maksimaalne katkestuse pikkus ⁴ 4 h 4 h 4 h 
 Ajatembeldamise intervall ⁵

 30 päevas
(iga 48 min järel)

 30 päevas
(iga 48 min järel)
 30 päevas
(iga 48 min järel)
 Födereeritud keskkonnad FI FI-TEST FI-DEV


1
Soovitame lähtuda RIA peadirektori allkirjastatud .asice konteinerist leitavast konfiguratsiooni ankrust. .xml vormingus ankru kasutamine omal vastutusel. Mõlemal juhul palume kontrollida .xml ankru räsi.
2 Turvaserveril peab olema avatud port 5500 ja 5577 nendele monitooringu IP-dele.
OCSP vastus kehtivus alates viimasest OCSP vastusest. Kehtetu OCSP olukorras turvaserver peatab sõnumivahetuse.
Ajatembeldusteenuse katkestusaja ületamise puhul turvaserver peatab sõnumivahetuse.
Juhul kui turvaserveris on ajatembeldamata sõnumeid.