Eesti äriregistris olevate ettevõtete ja asutuste juhid saavad X-teega liituda läbi X-tee iseteeninduse keskkonna aadressil https://x-tee.ee. Välismaalastel, kellel pole võimalik x-tee.ee keskkonda sisse logida, saame erandkorras saata X-tee liitumislepingu e-kirjaga, kui nad annavad sellest teada RIA kasutajatoele aadressil [email protected]

X-teega liitumine koosneb kolmest sammust:

  • liitumislepingu allkirjastamine toimub asutuse volitatud esindaja või juhi enda poolt
  • turvaserveri ise seadistamine või seda teenusena majutajalt ostmine
  • sertifikaatide tellimine turvaserverile


X-tee teenuste kasutamiseks on vaja seejärel iseteeninduse keskkonnas kirjeldada enda alamsüsteem ning taotleda teenuse omanike käest ligipääsu soovitud teenustele. RIHA-s alamsüsteeme enam kirjeldama ei pea ning seal olnud kasutusel olekuga alamsüsteemide kirjeldused on x-tee.ee lehele üle toodud.

Lisaks eespool mainitule on võimalik uues X-tee iseteeninduses:

  • määrata asutuse juhi asemel endale iseteeninduses toimetamiseks esindaja ja soovi korral eraldi turvaserveri administraator sertifikaatide tellimiseks. Volitusi saab anda nii tähtajatult kui ka tähtaajaga. Esindajal on edasivolitamise õigus.
  • lisada soovi korral igale teemale eraldi kontakt: alamsüsteemile, turvaserveri tehnilistele ja asutusega üldiselt seotud teemadele
  • tellida RIA poolt väljastatavaid X-tee sertifikaate
  • taotelda andmeteenusele ligipääsu: võimalus luua otsekontakt andmeteenuse omanikuga teenuse kasutamiseks.
  • oma andmeteenuseid kirjeldada: eesmärk on paremini ja inimsõbralikumalt lahti sõnastada X-teel pakutud andmeteenuste olemus ja eesmärk.


VOLITUSED

X-teel saab asutuse esindusõigust omav isik volitada teisi isikuid järgmistesse rollidesse:

Esindaja - isikul on õigus teha kõiki toiminguid X-tee iseteenindusportaalis ja volitada uusi isikuid.

Turvaserveri administraator - isikul on õigus läbi X-tee iseteenindusportaali tellida asutusele uusi sertifikaate ja hallata alamsüsteeme.

Volituste tegevused võivad laieneda X-tee iseteeninduskeskkonna arenemise jooksul.

DOKUMENDID

X-tee liikmelisuse lõpetamise avaldus - X_tee_liikmelisuse_lopetamise_avaldus.docx


Lepingute näidised:

X-tee liitumislepingu näidis - X-tee+iseteeninduse+liitumisleping.docx

X-tee inglise keelse liitumislepingu näidis - X_tee_subscription_contract_ENG.docx

Näidisvolitused X-tee iseteeninduskeskkonnas esindaja volitamiseks: