Kes?

Turvaserveri administraator või haldur

Mida?

Kui X-tee kaudu tehtud andmevahetus on sinu äriprotsesside ja teenuste jaoks oluline lüli, siis tuleb läbi mõelda ja dokumenteerida vajalikud sammud intsidendi korral X-tee turvaserveri taastamiseks.

Taasteplaani luues tasub tähelepanu juhtida järgmistele punktidele:

  • Turvaserveri konfiguratsiooni varundus (configuration backup) peab olema kättesaadav ka väljaspoolt turvaserverist;
  • Tuleb läbi mõelda, kui kaua on konfiguratsiooni varundused talletatud;
  • Taastatava turvaserveri ja sihtpunkt turvaserveri X-Road tarkvara versioonid peavad olema samad;
  • Taastamiseks vajalikud sammud peavad olema dokumenteeritud;
  • Taastamise protsess peab olema regulaarselt läbi tehtud.

Miks?

Taasteplaani olemasolu ja selle regulaarne läbi tegemine aitab tõelise intsidendi korral palju kiiremini andmevahetust taastada.

Viited