Selle materjali eesmärk on seletada lahti erinevad tegevused, mis tuleb teha X-teega kasutusele võtmiseks. Alates liitumislepingu allkirjastamisest kuni andmeteenustele ligipääsu taotlemise

X-tee kasutusele võtmiseks on vaja läbida järgmised sammud:

  1. Allkirjastada X-tee liitumisleping
  2. Kasutusele võtta ja seadistada X-tee turvaserver
  3. Küsida ligipääsu teise X-tee liikme andmeteenusele või ise andmeteenust pakkuda

Ülal mainitud sammud on lahti kirjutatud järgmistes materjalides