Skip to main content

HSM e-tokeni USB pulga ühendamine


 1. Paigalda HSM tugi (https://x-tee.ee/docs/live/xroad/ig-ss_x-road_v6_security_server_installation_guide.html#210-installing-the-support-for-hardware-tokens)

  CODE
  sudo apt-get install xroad-addon-hwtokens


 2. Vajadusel lisada uus repo, kust leiab pscd:

  CODE
  echo "deb http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu focal main universe" > /etc/apt/source.list.d/xroad.list
  apt update


 3. Paigalda lisatarkvara

  CODE
  sudo apt install pcscd opensc libccid


 4. Paigaldada SAC vastavalt OS-ile: https://installer.id.ee/media/etoken/

  1. Kui pulgal on juba võtmed peal, siis initsialiseerimist mitte teha! Initsialiseerimine kustutab pulgalt kogu sisu. Vajadusel asenda libeTokeni versiooni numbrid.https://installer.id.ee/media/etoken/SAC_10_0_Post_GA_Linux.zip

   CODE
   wget https://installer.id.ee/media/etoken/Linux_SAC%2010.8.28%20GA%20Build.zip
   unzip "Linux_SAC 10.8.28 GA Build.zip"
   mkdir temp
   sudo mount -o loop "Linux_SAC 10.8.28 GA Build.iso" ./temp
   sudo dpkg -i temp/Installation/DEB/Standard/SafenetAuthenticationClient-10.8.28-0_amd64.deb


 5. veenduda, et pulk on nähtav OS-le:

  1.  sudo pkcs11-tool --module=/lib/libeToken.so.10.0.37 -L

 6. vajadusel tokeni initsialiseerimine käsurealt (NB kustutab pulgalt kogu info):

  1. pkcs11-tool --module=/lib/libeToken.so.10.0.37 --init-token --label tokeninimi

  2. selle käigus palutakse luua uus SO PIN (admin PIN).

  3. luua uus user PIN (SS haldusliideses sisse logimiseks):

   1. pkcs11-tool --module /lib/libeToken.so.10  --login --init-pin

 7. Kirjelda tokeni draiveri teekond /etc/xroad/devices.ini failis:

  1. [tyhikuteta_nimi]
   library = /lib/libeToken.so.10.0.37

  2. QSCD pugla puhul peab draiver olema:
   [hsm või muu mingi nimi]
   library = /usr/lib/libIDPrimePKCS11.so

 8. Restart teenusele:

  1. sudo service xroad-signer restart

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.